Должници +389 2 3200 400

Корисници +389 2 3200 400

ЕОЅ во Македонија

ЕОЅ Матрих е дел од водечката групација за управување со побарувања во Југоисточна Европа. Динамичноста, транспарентноста и проактивноста на ЕОЅ Матрих му ја обезбедуваат позицијата на лидер во регионот, како во В2В така и во В2С релациите.

At home in over 25 countries
More than 9.500 employees
Over 50 operating companies