Jobs at EOS in Macedonia – working for a debt-free world - EOS in Macedonia
Шестмина вработени на маса во работна просторија

Start a career. Not just a job.

Open jobs

2 open jobs for open minds

Оператор во контакт центар за наплата

in Скопје

Скопје, Карпош - бул. Илинден бр.109 локал 6

ЕОЅ Матрих Македонија е компанија која е дел од ЕОЅ групацијата – водечки финансиски инвеститор со главна дејност управување со побарувања преку активности на преземање на обезбедени и необезбедени побарувања, контрола и наплата на побарувања, како и активности за меѓународна наплата на побарувања. Нудиме одлична работна атмосфера во интернационална компанија, иновативно опкружување и можност за професионален и личен развој.

Опис на работни задачиОпис на работни задачи

 • Телефонско посредување при процес на наплата на побарувања;
 • Воспоставување на позитивни релации со корисниците и договарање на начини на уплата;
 • Следење и мониторирање на динамиката на плаќање;
 • Спроведување на апликативни стратегии за наплата;
 • Реализирање на поставени таргети;
 • Креирање на соодветно решение, во насока на постигнување на целта.

Работни денови: понеделник - петок

Работни часови неделно: 40

Работно време: 08 – 16 часот

 

Потребни квалификации

 • Минумум завршено средно образование (високо образование ќе се смета за предност);
 • Комуникативни, јасни и концизни во изразувањето на македонски јазик (познавање на други јазици ќе се смета за предност);
 • Солидно познавање на компјутери и софтверски апликации;
 • Подготвени за кариерен развој;
 • Подготвени за работа во динамична средина;
 • Позитивен ментален став, енергични и отворени кон соработка со клиентите;
 • Развиен тимски дух.
Бенефиции

 • Компетитивна плата и бенефиции
 • Работа во интернационална компанија
 • Можности за хоризонтален и вертикален развој
 • IT Опрема
 • Тим билдинг активности
 • Обуки и план за професионален развој
Успешни заедно

Ве повикуваме да аплицирате на jobs@eos-matrix.mk со доставувањe на Ваша биографиjа најдоцна до 31.07.2024 година. Сите пристигнати информации се третираат како строго доверливи.
Ние во ЕОS Матрих Македонија ги валоризираме сите луѓе подеднакво – нeзависно од нивниот пол, националност, етничка припадност, религија, вид на попреченост или политичка ориентација. Би сакале да ги охрабриме сите кандидати да аплицираат за позицијата.

Контакт податоци

jobs@eos-matrix.mk

+389 2 3200 400

 

Офицер за заштита на лични податоци

in Скопје

Скопје, Карпош - бул. Илинден бр.109 локал 6

ЕОЅ Матрих Македонија е компанија која е дел од ЕОЅ групацијата – водечки финансиски инвеститор со главна дејност управување со побарувања преку активности на преземање на обезбедени и необезбедени побарувања, контрола и наплата на побарувања, како и активности за меѓународна наплата на побарувања. Нудиме одлична работна атмосфера во интернационална компанија, иновативно опкружување и можност за професионален и личен развој.

Опис на работни задачи

 • Следење и одржување на усогласеност на работењето со Закон за заштита на лични податоци, и ISO 27701
 • Соработка со надзорен орган
 • Соработка со одговорни тела за заштита на лични податоци на ниво на групација
 • Спроведување на контроли
 • Водење на регистар на обработка на лични податоци
 • Мапирање на бизнис процеси кои вклучуваат обработка на лични податоци
 • Координирање на процесите на анализа на ризици, процена на легитимен интерес и влијание на обработката на лични податоци врз приватност на субјектите
 • Организирање на обуки и тестирања од пошироката област на заштита на лични податоци за вработените
 • Планирање на реализација на забелешки од спроведени контроли и ревизии
 • Редовно креирање и ажурирање на политики, процедури и останата документација со која се демонстрира корпоративната усогласеност
Работни денови: понеделник – петок

Работни часови неделно: 40

Работно време: 08 – 16 часот

Потребни квалификации

 • Завршено високо образование (образование во техничка/ИТ област ќе се смета за предност)
 • Работно искуство во област на обработка на лични податоци од најмалку 2 години
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Одлично познавање на ISO 27001, ISO 27701 стандарди
 • Одлично познавање на Закон за заштита на лични податоци и општата регулатива GDPR
 • Одлични познавања од област на корпоративно работење, спречување на перење на пари и финансирање на тероризам (AML) и усогласеност
 • Енергичност и проактивност
 • Одлични интерперсонални и комуникациски вештини и тимски дух
 • Одлични организациски и вештини за управување со време
 • Способност за ефикасно приоритизирање на задачи
 • Способност за ефикасно презентирање на информации и одлична бизнис коресподенција
 • Способност за интерпретација на инструкции моделирани во пишана, орална форма и/или форма на дијаграм и распоред  
Бенефиции

 • Компетитивна плата и бенефиции
 • Работа во интернационална компанија
 • Можности за хоризонтален и вертикален развој
 • Тим билдинг активности
 • Обуки и план за професионален развој
Успешни заедно

Успешни заедно

Ве повикуваме да аплицирате на jobs@eos-matrix.mk со доставување на Ваша биографија најдоцна до 15.07.2024 година. Сите пристигнати информации се третираат како строго доверливи.

Ние во ЕОЅ Матрих Македонија ги валоризираме сите луѓе подеднакво – независно од нивниот пол, националност, етничка припадност, религија, вид на попреченост или политичка ориентација. Би сакале да ги охрабриме сите кандидати да аплицираат за позицијата.

Контакт податоци                                                                                     

jobs@eos-matrix.mk

+389 2 3200 400

*Пристигнатите биографии ќе се чуваат во рок од 1 година по истек на огласот, освен доколку испраќачот не назначи поинаку. Согласноста за чување на биографија може да се повлече пред истек на наведениот рок од 1 година на маил:  mk-dpo@eos-matrix.mk

Create the future with us.

We want to change the future for the better and make a difference through our day-to-day work. We have formulated this in our claim and purpose: Changing finances for the better. This is what drives us, day after day. And we are always seeking the best talent to help defaulting payers settle their bills in a smart way that meets their particular needs. We therefore welcome you with open arms, all you business consultants and creative technologists, strategists and scrum masters, financial specialists and call center experts. Whether you’re a thinker, a doer, or someone who thinks outside the box, our doors are open to you. Because we know that only by working together can we change the finances of our customers and defaulting payers for the better. Sounds like you? Get in touch.

This video is provided by YouTube. By clicking on the Accept button, you consent to YouTube setting cookies on the terminal device you are using and thus processing personal data if necessary. For more information on the handling of user data, please refer to YouTube's privacy policy at: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Accept
Научници што градат роботи video_zoom_boxvideo_zoom_box
EOS. Changing finances for the better.
CancelCancel
EOS. Changing finances for the better.

EOS. Changing finances for the better.

What drives us at EOS? What is it that our more than 6,000 employees give their best for every single day? Our answer: Changing finances for the better. This is what we are committed to. And this aspiration is part of our DNA. 

Our Values.

We're business people doing people business.

Through this commitment we want to make clear that the work we do on a daily basis changes people’s lives in ways great and small. We make sure that the financial situation of our customers, and of defaulting payers, changes for the better. 
За свет без долгови“ на позадина со срце кое чука

Our heartbeat.

Our heartbeat provides the framework for the way we work with one another. The aim is to quickly respond to new developments, assume personal responsibility, and operate in a more interconnected way. This is how you create a culture of entrepreneurial thought and action. The seven principles that help us navigate this process are: Be courageous, Trust, Love to learn, Strive for excellence, Embrace change, Walk your talk und Share your knowledge.
Почувствувајте го нашето срцебиење: Мисијата на EOS. Верувајте, бидете силни и на дело, сакајте го учењето, стремете се кон извонредност, прифатете ги промените, споделете го вашето знаење и бидете храбри