Newsroom - EOS in Macedonia
Лице држи таблет на кој е отворена веб-страницата на EOS Newsroom, обезбедувајќи информации за најновите вести, онлајн статии и соопштенија за печат.

EOS Newsroom

EOS Macedonia with its statement on published inaccurate findings about the company's sister in Croatia

ЕОЅ Матрих Македонија е единствена компанија од приватниот и од финансискиот сектор кај нас која го поседува сертификатот ISO 27701:2019 којшто ја гарантира информациската безбедност и безбедноста на личните податоци

Известувањето е преземено од официјалната веб страница на EOS Matrix Hrvatska и се споделува со цел демантирање на актуелните вести каде е наведена неточна информација за наводна неовластена употреба на лични податоци во ЕОЅ сестринската компанија во Хрватска. 

„Загреб, 27 март 2023 година - Со проверка на сопствените системи, EOS Matrix во Хрватска утврди дека не се случило безбедносно пробивање, ниту се утврдило внатрешно неовластено ракување со лични податоци. Истото не е утврдено и од претходните континуирани и интензивни проверки на информатичките системи. При обработката на личните податоци се применуваат соодветни организациски и технички мерки за заштита на личните податоци, а сето тоа во согласност со позитивните правила на Општата регулатива за заштита на податоците. Како резултат на тоа, личните податоци на граѓаните во рамките на EOS Matrix во Хрватска не се загрозени на ниту еден начин. Наводите на медиумите за „протекувањето" на личните податоци не влијае на континуитетот на работењето или ги загрозува личните податоци на граѓаните регистрирани во нашата база на податоци, и во согласност со тоа, EOS Matrix во Хрватска продолжува со своите редовни деловни активности. Исто така, треба да напоменеме дека EOS Matrix Ltd. Хрватска поседува сертификат на ISO 27001, светски стандард за информациска безбедност. Ова независно стандардизирање гарантира дополнителна и сеопфатна заштита, препознавање и обработка на ризикот. EOS Matrix во Хрватска претходно, веќе во вторник, 21 март, ја извести Агенцијата за заштита на личните податоци за шпекулациите за „протекување“ на лични податоци. EOS Matrix Хрватска целосно соработува со Агенцијата за заштита на личните податоци и започнати се и други постапки пред компетентните органи на Р. Хрватска со цел да бидат заштитени правата на компанијата. “ 

ЕОЅ Матрих Македонија известува дека и во компанијата во Македонија користењето на личните податоци на должниците и нивната достапност, е сведена на најосновната потреба, при комуникација и обработка. ЕОЅ Матрих во Македонија има имплементирано различни безбедносни системи за контроли на пристап, контрола на проток на податоци и врши систематско надгледување на пристапот на сите системи. Носители сме на ИСО 27001 и ИСО 27701, светски стандарди за информациска безбедност и безбедност на лични податоци.  

За последните случувања во врска со неточните наоди на медиумите се огласи и генералната директорка на ЕОЅ во Македонија д-р Катеина Бошевска:  „Во периодот од 17 до 18 јануари 2023 година, ревизори од CIS - Certification & Information Security Services GmbH извршија сертификациска ревзија на компанијата ЕОЅ Матрих во Македонија, за исполнување на одредбите од стандардот ISO 27701:2019 кој се однесува на системите за управување со приватноста на информациите и е екстензија на стандардот ИСО 27001 за информациска безбедност, кој компанијата веќе го поседува од 2016 година се’ до денеска.  

Ревизијата потврди дека компанијата ги исполнува уловите за добивање на сертификат од CIS Vienna за ISO 27701:2019 кој ќе биде валиден во следните 3 години. Со добивањето на овој сертификат, компанијата ЕОЅ Матрих Македонија е првата и единствена компанија и од приватниот и од финансискиот сектор во земјата која го поседува овој сертификат, а со тоа уште еднаш потврдуваме дека наша примарна грижа е одговорно и совесно работење и доследно применување на законската рамка која го регулира нашето работење на Европско ниво, и во нашата земја.  

Со ова ја потврдуваме гаранцијата кон нашите корисници, партнери и клиенти за законитоста на обработката на личните податоци во нашата компанија “. 

Скопје, 27.03.2023  

EOS Magazine

Правична наплата на долгот: Должникот го врши плаќањето лесно и анонимно преку паметен телефон.

Fair debt collection: A question - EOS has concrete answers

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
The central question in responsible debt collection is: How do we handle defaulting consumers? As EOS demonstrates, there is more than one good answer to this question.
Learn more
Kollecto+ is the digital collection system of EOS.

Digital debt collection system: The success story of Kollecto+

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
Almost half of EOS national subsidiaries work with Kollecto+. The digital collection system is making great strides and offers customers and consumers alike many benefits.
Learn more
Извршниот директор Владислав Хаџидинев во сино одело и катерина Бошевска извршен директор на ЕОС Северна Македонија во светло сино блејзер кој стои еден до друг во канцеларија со црвен ѕид

Uni Banka cooperates with EOS in receivables management.

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
Win-win: EOS North Macedonia is taking on Uni Banka’s receivables management in the long term. The collaboration doesn’t just benefit the two companies but also the country’s economy.
Learn more
Illustration of woman in front of computer facing a robot

RPA: Improving quality with software robots at EOS

Flexible working timeFlexible working time 2 min.
“Programmed revolution”: The EOS Group is optimizing its digital receivables management with robotic process automation, freeing up staff for more complex and creative tasks.
Learn more
Cybersecurity expert Janusch Skubatz, Chief Information Security Officer of the EOS Group, with brown hair and white shirt

Not sure about generative AI? The balance between innovation and risk.

Flexible working timeFlexible working time 4 min.
Generative AI offers companies enormous potential. The Otto Group reduces these risks with its in-house ogGPT tool. The EOS Group also benefits from this.
Learn more
A photo shows a dilapidated building in Režanci, Croatia. A ‘stranded asset’ that EOS Croatia is putting back on the market.

Stranded assets: EOS creates solutions for unusable real estate.

Flexible working timeFlexible working time 2 min.
The number of unusable properties is growing, partly as a result of increasing requirements for sustainability. EOS is developing new areas of expertise to bring stranded assets like these back onto the market.
Learn more
Групната фотографија ги прикажува управните директори на EOS (од лево кон десно) Андреас Кроп (Германија), Јустус Хекинг-Велтман (Финансии), Марвин Рамке (извршен директор), Карстен Тидоу, (Источна Европа) и Др. Андреас Вициг, (Западна Европа).

2022/23 fiscal year: The Board of the EOS Group takes stock.

Flexible working timeFlexible working time 4 min.
In this interview, the members of the Board of the EOS Group talk about the positive developments in fiscal 2022/23, employees, diversity, and the responsibility of debt collection companies.
Learn more
Cybersecurity is a top priority for EOS. To achieve this the company is setting up an international protective shield.

EOS Group relies on cutting-edge technology for data protection.

Flexible working timeFlexible working time 2 min.
Using cutting-edge technology, EOS protects the data of customers and consumers from attacks by criminals. The new cyber-shield “Iron EOS” makes this an even faster and more efficient process.
Learn more
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.

Empowerment: How EOS attracts and retains employees.

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
Supporting and encouraging people ensures growth: EOS has created numerous programs that enable employees to grow both personally and professionally.
Learn more
Лицето на сликата е Кристиан Мусат, управниот директор на EOS International BVG и „мозокот“ на проектот Kollecto+.

Debt collection software: More efficiency thanks to standardized system.

Flexible working timeFlexible working time 2 min.
In the Kollecto+ collection system, all EOS companies pool their knowledge and experience, and in doing so improve the efficiency of the entire Group.
Learn more
 A graphic shows several people communicating with each other through email, conversations, and letters.

How EOS makes debt collection responsible and fair.

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
EOS stands for fair and respectful receivables management. The debt collection company accomplishes this with technology that simplifies processes for consumers and with trained staff.
Learn more
Financial literacy: Learning at an early age about how to handle money properly can protect people from excessive debt later on.

Financial literacy: How EOS is committed to improving financial skills.

Flexible working timeFlexible working time 4 min.
A lack of financial education can accelerate the path to excessive personal debt, especially among young people. With its debt collection expertise, EOS supports financial literacy programs that aim to counter such developments.
Learn more
A photomontage shows a car traveling toward the sunset in the right lane of a paved road in an open, green landscape. The asphalt on the opposite lane is completely worn down.

International debt collection: EOS handles receivables management globally for Hertz.

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
Cross-border receivables present both logistical and legal challenges. Car rental company Hertz relies on the expertise of EOS for its international debt collection.
Learn more
An illustration shows a man and a woman in business attire shaking hands. In the background is a globe with several locations pinned on it – and a stylized income statement.

International debt collection: How EOS processes receivables worldwide.

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
EOS is active in 180 countries with its own companies or selected partners. Banks that regularly sell cross-border debts to EOS also profit from this network.
Learn more
An image illustrates the financial insecurity of women amid the crisis: A woman with a calculator looks at a bill and holds her head worriedly.

Study: Is money still ‘men’s business’?

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
Who saves more, who makes decisions more confidently, and who has greater financial reserves? An EOS study reveals how differently men and women handle financial issues – and suggests possible reasons.
Learn more
Debt in Europe due to inflation: consumers having to tighten purse strings.

Study: One in five people is taking on debt as a result of inflation

Flexible working timeFlexible working time 4 min.
How have rising prices affected the financial situation of consumers? An EOS study reveals that many people have had to take on debt to compensate for inflation.
Learn more
Financial education for young people: Many young consumers feel financially insecure.

Survey reveals: Young people want more financial education.

Flexible working timeFlexible working time 4 min.
Do you think young people have no desire to deal with their own finances? As a recent survey shows, this is certainly not the case. The level of interest is great – as are their fears for the future.
Learn more
Истражување на EOS Европски платежни практики: Цртежот на човек опкружен со прашалници и гром илустрира дека соочени со влошените практики на плаќање, компаниите треба да најдат нови пристапи за управување со побарувањата.

EOS survey: Poor payment practices are putting European companies at risk

Flexible working timeFlexible working time 4 min.
Many European companies are concerned about their survival, as a growing number of consumers and business customers are paying outstanding invoices late or not at all.
Learn more
EOS во Глобалниот договор на ОН: Алиша Кумар и Сибил Вајнгарт се грижат за корпоративната одговорност во EOS.

EOS in the UN Global Compact: Taking CR to the next level.

Flexible working timeFlexible working time 6 min.
Joining the UN Global Compact is helping EOS to devise a strategy for its corporate social responsibility. How can the goals of the initiative be applied to your own business?
Learn more
Technology highlights of the EOS Group: overview of all trends.

From analytics to security tools: The tech highlights of the EOS Group.

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
Year after year, EOS invests in new technological trends. Four examples show how EOS clients, and consumers, can now benefit from these technologies.
Learn more
EOS Annual Report 2021/22: Secured debt purchase at EOS

Interview: “The secured receivables market is all about relationships”

Flexible working timeFlexible working time 6 min.
EOS has greatly expanded its expertise in the processing of non-performing secured loans in recent years. Experts from two EOS countries share their experiences and provide insights into two very different markets.
Learn more
Ова е новиот бренд EOS: Марвин Рамке се претставува себеси и новото лого на EOS.

The new EOS brand: Pioneering and more dynamic and digital.  

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
In this interview, CEO Marwin Ramcke talks about the mindset behind the brand and what it means for the company’s business partners.
Learn more
Portrait photograph of Marwin Ramcke, Managing Director of the EOS Group and responsible for the Eastern Europe region

Interview with new EOS CEO Ramcke: “We are going to set new benchmarks.”

Flexible working timeFlexible working time 4 min.
Marwin Ramcke leads the EOS Group as new CEO. In this interview he reveals his plans for the future and discusses the challenges he sees managers facing today.
Learn more
Млада жена со паметен телефон: Потрошувачите немаат голема дигитална доверба

EOS survey reveals that consumers have no digital trust

Flexible working timeFlexible working time 4 min.
Do you have digital trust? A recent EOS survey shows that only a minority of consumers believe that companies handle their personal data in a trustworthy way.
Learn more
Корисници на паметни телефони во град: Податоците станаа клучен економски капитал.

Data as currency: EOS survey shows consumers are open to selling data

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
Personal information for money? EOS survey shows that one in three Europeans is willing to sell data in return for attractive rewards.
Learn more
Рекорден резултат во Источна Европа: Марвин Рамке, член на Одборот на директори на EOS Group и одговорен за регионот

Record revenues: EOS reached new highs in Eastern Europe.

Records in sales and investments: Marwin Ramcke, Managing Director of the EOS Group, on the successful 2018/19 financial year in Eastern Europe.
Learn more
A project team discusses target groups around the whiteboard.

At EOS, Big data won’t work without humans guiding it.

It’s not just about technology, it’s about people developing a data-driven mindset, the Center of Analytics team explains.
Learn more
A young man with a headset smiles while on the phone.

Want to be rid of your debts? These people can show you how.

The call center agents at EOS have quite a record of helping people to pay their dues.
Learn more
Two men and a woman having a debate in front of their computer screens.

The rise of RegTechs: Can AI really make compliance less risky, boring and expensive?

A new breed of fintech firm is promising to make requirements like know-your-customer a breeze.
Learn more
A project team discusses the status of tasks that have been written on Post-its and stuck to the wall.

More than a buzzword: Why EOS is turning to Agile Software Development.

If you work in a rapidly changing market your business software needs to keep up with the pace – as do the people using it.
Learn more
tourist, ridge, descent, ice

Would you rather buy a house or see the world? How Millenials handle debt.

The Generation Y and the clichés about their handling of money. For what do millennials spend money wisely and where do they waste it.
Learn more
Portrait photograph of Marwin Ramcke, Managing Director of the EOS Group and responsible for the Eastern Europe region

Don't lose your nerves: What you need to know about buying debt in Central and Eastern Europe.

EOS Director Marwin Ramcke explains his success strategy for trading NPL in 2018.
Learn more
European Banking Authority (EBA) conference room

Collateralised NPL: These trends are shaping the market in 2018.

New regulations could attract more high quality investors und lead to rising trade volumes.
Learn more
CancelCancel Currently there are no articles available for this category.

EOS & AHK: Governance thru the perspective of experts

EOS North Macedonia in cooperation with AHK North Macedonia, part of the network of German Chambers of Commerce abroad and the Macedonian-German Business Association, organized a discussion on the topic "The Importance of Governance as part of the ESG framework".

Established experts Antje Wandelt, Director of AHK North Macedonia, Albania, Kosovo, Part Network of German Chambers Abroad, PhD Katerina Boschevska, Managing Director of EOS in North Macedonia and EOS Kosovo, Daniel Brown, Director of the Konrad Adenauer Foundation and  Victor Mizo, CEO of Kostal Macedonia shared their insights in the discussion. The experts shared their perspectives and the activities of their international organizations in this area of the domestic market.

Throughout this discussion, the speakers explored the different dimensions of the term "governance", its connection with "compliance" and the responsibility of economic entities. Furthermore, they discussed the challenges they face in the country's business environment and the changes they want to see in the market, noting that good management should be a team task, but also the personal responsibility of each individual actor in a business environment.
brush, orange, banner, bottle

Press releases

EOS at the Business Forum organized by the marketing and promotions agency "Marili" - circular economy in focus

Circular economy, new business models and practices as a basis for sustainable development and encouraging new growth opportunities was the topic of one of the panel discussions at this year's Business Forum organized by the marketing and promotions agency "Marili". As part of the EOS Group, EOS North Macedonia and EOS Kosovo Managing Director Katerina Boshevska PhD addressed the guests on this topic. This year, PhD Boshevska was among the 13 winners of the "Most Successful Women Managers for 2024" award, which the "Marili" agency is organizing for the 28th time in a row.
PhD Boshevska emphasized the importance of the circular economy for the development of the financial sector, noting that the adoption of circular economy practices has the potential to reduce risk, contribute to greater diversification of business models and create opportunities for greater predictability. EOS Matrix Macedonia has been implementing ESG and circular economy projects for the past few years to bring all those practices and good examples from the group to the local market. PhD Boshevska shared her vision and confirmed that the EOS team remains committed to the goals.

Within the Business Forum, EOS Matrix's corporate responsibility strategy was presented, which is based on four pillars:

  • Responsible debt collection for fair treatment
  • Joint progress based on contribution to the growth of the company and society 
  • Financial sustainability – creation of a business concept for better management of claims and creation of investment opportunities
  • Environmental protection – reducing the ecological footprint of EOS.

PhD Boshevska also presented the EOS Group's strategy for reducing carbon emissions, which stems from the Paris Agreement to limit global warming to 1.5 °C. In that direction, at the level of the EOS Group, a series of measures are taken to reduce CO₂ emissions in the long term, such as reducing business trips and planting new seedlings on a global level.

Print

EOS & AHK: Governance thru the perspective of experts

 EOS North Macedonia in cooperation with AHK North Macedonia, part of the network of German Chambers of Commerce abroad and the Macedonian-German Business Association, organized a discussion on the topic "The Importance of Governance as part of the ESG framework".

Established experts Antje Wandelt, Director of AHK North Macedonia, Albania, Kosovo, Part Network of German Chambers Abroad, PhD Katerina Boschevska, Managing Director of EOS in North Macedonia and EOS Kosovo, Daniel Brown, Director of the Konrad Adenauer Foundation and  Victor Mizo, CEO of Kostal Macedonia shared their insights in the discussion. The experts shared their perspectives and the activities of their international organizations in this area of the domestic market.

Throughout this discussion, the speakers explored the different dimensions of the term "governance", its connection with "compliance" and the responsibility of economic entities. Furthermore, they discussed the challenges they face in the country's business environment and the changes they want to see in the market, noting that good management should be a team task, but also the personal responsibility of each individual actor in a business environment.

"Changes and development in society are processes that are possible only if there is a broad consensus and a clear will among all stakeholders. EOS North Macedonia, as part of the EOS Group, is working with great dedication on the implementation of ESG standards. But the essence of these standards is not to introduce them only within one company, but also to share our expertise and experiences with the wider community and for everyone to assume their role. The ultimate goal of the ESG concept is to initiate innovation and development through systemic changes in a way that is fair and that will bring prosperity. Therefore, it is extremely important in this process to connect and make a strong platform between the public and private sector."

 - Managing Director of EOS North Macedonia and EOS Kosovo, Katerina Boshevska, PhD

Print

EOS Matrix Macedonia confirms its commitment to ethical business practices with a new Code of Conduct for partners and suppliers

Announcement - November 22nd 2023

EOS Matrix Macedonia, a leading financial investor with the main activity of receivables management, is proud to announce the new Code of Conduct for partners and suppliers, confirming commitment to ethical business practices and fostering relationships with its customers and associates built based on the main features of this Code.

In today's fast-paced business environment, ethical corporate behaviour is paramount. EOS Matrix LTD Skopje recognizes its responsibility to maintain the highest standards of integrity in all aspects of its operations. The new Code of Conduct for Partners and Suppliers confirms this commitment. The updated Code is the result of a multi-month collaborative effort involving employees, stakeholders and industry experts.

"To ensure a prosperous and safe living environment, we must act ethically in our business dealings and per the highest standards. Our new Code is a testament to our commitment and we invite our customers and associates to join us in upholding these principles. Because we want to create successful business stories in a way that enables the people involved to make sustainable progress, now and in the future." - Katerina Boshevska PhD, managing director of EOS Matrix DOOEL Skopje. The company points out that by respecting these ethical principles, it aims to provide an even higher level of trust and reliability in all its collaborations.

EOS Matrix Macedonia, part of the EOS Group, is a leading financial investor with the main activity of managing receivables through the activities of purchase and collection of secured and unsecured receivables, as well as international collection of receivables.

The EOS Group is an international technology-driven receivables management expert. The company's core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. With over 45 years of experience, EOS offers customers in 24 countries around the world smart services for all their receivables management needs. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce. EOS employs more than 6,000 people and is part of the Otto Group.

For press information in North Macedonia contact our Corporate Communications, PR and Marketing Officer: 

Jana Neshkovikj
j.neskovic@eos-matrix.mk
+389 71 232 501
Print

EOS Group records stable performance in fiscal 2021/22

Hamburg, Germany, July 20, 2022

  • Major progress in move to become a fully digitalized Group
  • Record-breaking year for receivables purchasing with total €669 million invested in NPLs and real estate
The EOS Group, an international investor in receivables portfolios and technology-driven debt collection service provider with headquarters in Hamburg, had a positive, stable performance even in what was a turbulent 2021/22 financial year. Despite the pandemic and an increasingly aggressive market environment, the consolidated revenue of the Group could be increased by 1.6 percent. Total earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) were €282.5 million, representing a slight decline compared with the previous year (€312.4 million). This was due primarily to the war in Ukraine and the precautionary accounting measures taken by EOS in this context. Nevertheless, the verdict on the entire financial year is a positive one, because all 24 countries where EOS operates once again recorded a strong operating performance.

“We owe last year’s success primarily to our more than 6,000 employees. Every single day, and in what are volatile times, they make EOS a more dynamic and digital place,” says Marwin Ramcke, CEO of the EOS Group. “The last financial year was characterized above all by three factors: Firstly, we were able to build on our core areas of expertise in the purchase and processing of non-performing receivables while reinforcing our status as experts in this field. This was complemented by the outstanding international and cross-border cooperation between our companies in 24 countries. And lastly, increasing automation allowed us to constantly improve our business processes. In what was a challenging year, these are achievements that we as a team can be very proud of,” Ramcke continues.

EOS reinforces leading position and pushes ahead with digital transformation

Over the years, the EOS Group has earned a very good reputation as an international provider of debt collection services and as an investor in receivables packages (NPLs). Backed by the financial strength of the Otto Group, EOS was able to once again make significant investments on the NPL market. The distinct focus on process automation and the use of data-driven collection software also allowed receivables to be processed more successfully and efficiently.

“We have made promising progress towards creating a shared analytical data repository that will deliver clear benefits for managing the receivables processing in future. The associated investment was and continues to be a major step to becoming a fully digitalized group of companies,” says Justus Hecking-Veltman, CFO of the EOS Group. The development and use of chatbots in communications with consumers, or the 27/4 service portals already implemented in several countries, are further examples of the digital transformation at EOS.

With its long-standing expertise as a debt collection company and its focus on digitalization and international networking, EOS was able to reinforce and build on its leading position in receivables management in numerous markets in fiscal 2021/22. It was a record-breaking financial year for EOS especially in the field of receivables purchasing, with the Group investing a total €669 million in NPLs and real estate during this period. Thanks to this result, the volume of the previous financial year was significantly exceeded.

EOS implements its ambitious sustainability concept

With its corporate responsibility (CR) strategy launched at the start of the last financial year, EOS is approaching its own commitment to sustainability in a structured manner and with ambitious goals. Joining the UN Global Compact emphatically underscores the company’s endeavors in this area. In the meanwhile, more than 16,000 companies from over 160 countries are participating in the UN initiative to make the world a fairer and more sustainable place. The numerous CR activities undertaken by EOS go far beyond environmental protection, and the company’s social and corporate engagement is already delivering its first results: As a recipient of the Top Women Leaders Award and a gold medal from prestigious rating agency EcoVadis, the EOS Group already won two accolades for its efforts in the field of CR in the last financial year

The company also intends to build on its existing sustainability initiatives in the year ahead. “We take responsibility, not just for our own workforce and customers, but for consumers and the entire debt collection sector as well. Or to put it in a nutshell: changing for the better,” says Ramcke “Personally, I would like to drive the issue of diversity in particular. This is one of the greatest strengths of our international Group. Last year, for example, some of our committed employees established the LGBTQ+ community Queer@EOS and the women’s network W:isible.”

Western Europe: Substantial increase in revenue and continuous growth

In Western Europe, the national subsidiaries reported a growth rate of 9 percent. In particular, France, Spain and Denmark enjoyed a significant growth in earnings. There was significant backlog in the NPL segment, attributable to the waning of the pandemic. Because in many countries in Western Europe the courts and debt enforcement offices had been shut for a long time due to the pandemic, the widest possible return to regular operations greatly simplified the processing of NPL portfolios acquired in the previous years, and substantially increased operating performance in countries like France and Belgium. “In addition, we invested €144.5 million in receivables packages and real estate in Western Europe. The EOS national subsidiary in Spain also successfully acquired its first secured NPL portfolio. This is an important step for the region,” says Dr. Andreas Witzig, member of the EOS Group’s Board of Directors with responsibility for Western Europe. “We are going to continue to develop our position on the NPL market and become even more active, especially when it comes to secured receivables,” stresses Witzig.

More information, interviews and background reports about the previous financial year 2021/22 of the EOS Group are available in our virtual press area: mk.eos-solutions.com/en/annual-report/2021-22

About EOS Group

The EOS Group is a leading technology-driven investor in receivables portfolios and an expert in the processing of outstanding receivables. With over 45 years of experience and branches in 24 countries (at end of fiscal 2021/22), EOS offers some 20,000 customers worldwide smart services for all their receivables management needs. Its key target sectors are banking, real estate, telecommunications, utilities and e-commerce. EOS employs more than 6,000 people and is part of Otto Group.

For more information on EOS Group, please go to: eos-solutions.com

Contact for press and media:

mk.eos-solutions.com/en/press
  • New highs in revenue and EBITDA
  • Strong investment in debt purchases: another step towards becoming a global financial investor
  • “We will greatly expand our real estate-secured business, besides unsecured debt purchasing.”

Hamburg, Germany; July 16, 2019 – EOS Group, with headquarters in Hamburg, increased its revenue in financial 2018/19 by 2.3 percent to EUR 813.7 million. Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) grew to EUR 283.6 million. Thus, the international provider of customized financial services, which belongs to Otto Group, chalked up a new record in both key performance indicators. One of the main reasons for the positive development was the high investment in the purchase of unsecured and secured debt portfolios: EOS invested EUR 668 million in receivables and real estate in the last financial year and is evolving more and more into a global financial investor.

High investment in debt purchases continues unabated

“I am happy about the extremely satisfactory financial year,” says Klaus Engberding, Chairman of the EOS Group’s Board of Directors. “Both for revenue and for profit, we once again achieved an outstanding level. Despite the financial year harmonization in the previous year*, we were able to increase the revenue of EOS Group. This is a clear sign of our sustainable business growth,” states Engberding. “We will greatly expand our real estate-secured business, besides unsecured debt purchasing. With our data-driven technologies, we can optimally assess and process receivables – the perfect basis for continuing to invest strongly in worldwide debt purchases.”

EOS Group comprises more than 60 companies in 26 countries and employs more than 7,500 people. Via a partner network, EOS offers smart services to its around 20,000 customers in 180 countries around the world.

*In the 2017–2018 reporting period around 30 EOS companies were included with 14 instead of 12 months in the consolidated year-end financial statements.

Overview of key performance indicators:

 

2018/19

2017/18

Revenue (EUR million)

of which
Germany
Western Europe
Eastern Europe
North America


813.7


341.1
220.9
203.2
48.5

795.0


327.5
240.4
183.2
44.0

EBITDA (EUR million)

283.6

279.8

Differences may be shown in tables due to rounding.


Eastern Europe with an increase in secured receivables

In Eastern Europe, EOS is enjoying all-time highs: “We are very proud of our result in Eastern Europe for the last financial year,” says Marwin Ramcke, Member of the EOS Group’s Board of Directors and responsible for this region. “At 203.2 million euros, revenue exceeds that of the previous year by more than ten percent. Earnings before tax are also much higher than in last reporting period.” For both KPIs, EOS reached the highest level ever in this region. “We were able to increase our investment volume in bad debt portfolios again. Especially in Poland and Croatia, but also in Russia and Slovakia, the level from the previous year was clearly surpassed,” comments Ramcke. Investment in secured receivables in particular was expanded; EOS is now active in this field in nine Eastern European countries. Ramcke: “We continue to see excellent growth opportunities in this segment and plan on expanding the business segment to all our Eastern European locations in the future.”

About EOS Group
 The EOS Group is one of the leading international providers of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company's core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, the EOS Group has a workforce of around 7,500 and more than 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce. EOS is part of Otto Group. 

For more information on EOS Group, please go to eos-solutions.com.

Debt collection agency EOS Matrix DOOEL, a member of the EOS Group, is undertaking activities to comply with the changes and guidelines provided by the European General Data Protection Regulation (GDPR).

In the past period, EOS Matrix DOOEL actively worked to maintain standards for securing the highest level of information security (ISO 27001), and consequently moved proactively to comply with the recommendations of GDPR. At the same time, the company monitored the changes in the local regulations for the protection of personal data and harmonized its work in a timely manner.

In the following period the contractual relationships of EOS Matrix DOOEL will be complied with the requirements of the regulation

Print

This was our financial year 2022/23.

Fiscal 2022/23 was characterized by uncertainty. Learn here how the EOS Group nevertheless managed to achieve a positive result. In our Annual and Sustainability Report, you’ll find all our KPIs and business highlights and learn what the EOS Group is doing to meet its ESG (environmental, social and governance) responsibilities.
To our Report

EOS Studies - This is knowledge.

Knowing what moves the economy and society: That is our claim for the market and consumer studies of EOS. Our studies, which we produce together with renowned market research institutes, offer exciting facts about customer payment behavior, payment methods, digitalization and the benefits of data. 
Learn more

Press contact EOS in Macedonia

Jana Neshkovikj

Communications, Marketing & PR-OfficerMobile: +389 71 232 501

j.neskovic@eos-matrix.mk