Импресум - EOS во Македонија

Импринт

EOS Матрих ДООЕЛ

Ул. Аминта Трети бр. 1
1000, Скопје
Македонија

Тел.: +389 2 3200400
Факс: +389 2 3200334

Генерален директор
Катерина Бошевска

Централен регистар
5754704


И покрај сите напори да се осигури точноста и ажурирањето на информациите на оваа веб страница, EOS Матрих ДООЕЛ и нејзините соработници не гарантираат за точноста, прецизноста и соодветноста на кои било информации. Под никакви околности, EOS Матрих ДООЕЛ или нејзините партнери нема да бидат одговорни за директни, индиректни или посебни штети или последици од користењето или потпирањето на информациите содржани на оваа веб страница. Сите обработени податоци што се содржани на URL- то на EOS Матрих ДООЕЛ се чуваат во безбедно опкружување. Податоците се обработуваат единствено со цел да се обезбедат одговори на Вашите прашања и истите нема да бидат достапни за други лица или за други цели.
Политика за приватност на веб-страницата