Насмеани вработени на состанок

Одлични сме во справувањето со Вашите неплатени побарувања

Ви обезбедуваме парични текови

Експерти сме во полето на меѓународно управување со побарувања: наплата, откуп на побарувања и целосно преземање на деловниот процес. Со приспособени услуги за B2B и B2C.

Создаваме взаемно корисни решенија што Ви обезбедуваат парични текови, на начин што Ви одговара Вам и на вашите клиенти. Бидејќи знаеме дека денешните должници се Ваши идни клиенти. Притоа, Вие може да се насочите кон идниот развој на компанијата. Звучи добро? Стапете во контакт со нас.

EOS Матрих ДООЕЛ
Канцеларија

EOS Matrix ДООЕЛ Канцеларија

ул. Аминта Трети бр. 1
1000 Скопје
Македонија
Национална Арена Филип II

Телефон: +389 2 3200 400
Факс: +389 2 3200 334

infomk@eos-matrix.mk Visit website

Работно време:

понеделник - петок:
08:00 – 18:00

Maja Котеска
Раководител на оперативен оддел

Телефон: +389 2 3200 322

m.koteska@eos-matrix.mk

Раководители што ги поддржуваат нашите таленти

Генерален директор на EOS Матрих Македонија и EOS Косово
Катерина Бошевска е доктор по економски науки, со изразени менаџерски способности, длабоко познавање на локалните деловни практики и бизнис заедницата. Покрај домашното искуство, во својата кариера има долгогодишно искуство во работењето со странски компании, развивање и имплементирање на проекти со домашни и странски партнери и соработници. Кон ЕОЅ пристапува на 01.11.2005 на позицијата Финансиски директор.

Раководител за наплата во Оперативниот оддел
Маја Котеска е дел од ЕОS Матрих Македонија од самото основање на компанијата во 2003 година. Своето долгогодишно искуство во областа на наплата на побарувања го стекнува преку  практичните знаења и етаблирање на успешни процеси за наплата во Оперативниот оддел на компанијата. Од февруари 2009 е назначена на позиција Менаџер за наплата, а во моментот е на позиција Раководител за наплата во Оперативниот оддел. Своето формално образование го завршува на економски факултет на универзитетот Кирил и Методиј, отсек МБА Менаџмент.  

Раководител на Финансии
Александра Крајческа станува дел од тимот на EOS Матрих Македонија во Октомври 2009 година на позицијата Финансиски аналитичар во Одделот за финансии. Својата кариера ја започнува во реномираната ревизорска куќа КПМГ Македонија и зад себе има 10-годишно искуство како Постар ревизор. Александра Крајческа е Дипломиран економист и како дел од ЕОЅ тимот е одговорна за изготвување на Финансиски извештаи како и Финансиска анализа на податоците поврзани со работењето на компанијата. На позицијата Раководител на Финансии и Известување, стапува во Март 2015 година.