Одлични сме во справувањето со Вашите неплатени побарувања

Одбележуваме 20 успешни години делување во Македонија

На 5 април 2023 година ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје го одбележа својот јубилеј со уникатна гала вечер по повод 20 успешни години делување на македонскиот пазар.

Заедно со главниот извршен директор на Групацијата ЕОЅ, г-дин Марвин Рамке и г-дин Карстен Тидоу, директор за регионот источна Европа во ЕОЅ Групацијата, менаџментот на ЕОЅ во Македонија го одбележа дваесеттиот јубилеј со свечена гала и концерт на Симон Трпчески и квинтетот „Македонисимо“.

На овој посебен настан кој се одржа во Македонска Филхармонија присутните меѓу кои претставниците на Министерството за финансии на Р. С. Македонија, амбасадорот на Р. Германија, претставниците на Советот на Народната Банка на Република Северна Македонија и други нејзини претставници, претставници на високиот менаџмент на банките кои делуваат во земјата, финансиските друштва и здруженија, претставниците на медиумите, партнер компаниите и соработниците како и претставниците на компаниите ЕОЅ во Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина и Словенија, заедно со вработените на ЕОЅ во Македонија имаа посебна можност во поинаква атмосфера да се осврнат на 20 успешни години постоење на ЕОЅ.

На настанот се обрати генералната директорка на ЕОЅ Македонија и ЕОЅ Косово, д-р Катерина Бошевска: „Од компанија со само една услуга за своите клиенти во процесот на управување со побарувањата, се трансформиравме во инвеститор предводен од технологијата. Денес сме компанија која инвестирала над 9 милиони евра на нашиов пазар и располага со портфолио од 76 милиони евра и 54 илјади број на случаи во својата база на податоци. Компанија која инвестирала речиси 2 мил евра во развој и имплементација на системи за управување со податоци и системи за безбедност при управување со тие податоци" . 

Посебно признание за успешна соработка и постигнати резултати ЕОЅ Матрих додели на своите долгогодишни клиенти Стопанска Банка АД Скопје и Шпаркасе Банка АД Скопје.  
Three pictures showing the EOS logo, people standing in a group as well as Marwin Ramcke and Katerina Bosevska on stage.

Ви обезбедуваме парични текови

Експерти сме во полето на меѓународно управување со побарувања: наплата, откуп на побарувања и целосно преземање на деловниот процес. Со приспособени услуги за B2B и B2C.

Создаваме взаемно корисни решенија што Ви обезбедуваат парични текови, на начин што Ви одговара Вам и на вашите клиенти. Бидејќи знаеме дека денешните должници се Ваши идни клиенти. Притоа, Вие може да се насочите кон идниот развој на компанијата. Звучи добро? Стапете во контакт со нас.
Дознај повеќе

Раководители што ги поддржуваат нашите таленти

Генерален директор на EOS Матрих Македонија и EOS Косово

Катерина Бошевска е доктор по економски науки, со изразени менаџерски способности, длабоко познавање на локалните деловни практики и бизнис заедницата. Покрај домашното искуство, во својата кариера има долгогодишно искуство во работењето со странски компании, развивање и имплементирање на проекти со домашни и странски партнери и соработници. Кон ЕОЅ пристапува на 01.11.2005 на позицијата Финансиски директор.
Katerina Bosevska, Managing Director EOS Macedonia

Раководител за наплата во Оперативниот оддел

Маја Котеска е дел од ЕОS Матрих Македонија од самото основање на компанијата во 2003 година. Своето долгогодишно искуство во областа на наплата на побарувања го стекнува преку  практичните знаења и етаблирање на успешни процеси за наплата во Оперативниот оддел на компанијата. Од февруари 2009 е назначена на позиција Менаџер за наплата, а во моментот е на позиција Раководител за наплата во Оперативниот оддел. Своето формално образование го завршува на економски факултет на универзитетот Кирил и Методиј, отсек МБА Менаџмент.  
Woman with laptop standing on table

Раководител на Финансии

Александра Крајческа станува дел од тимот на EOS Матрих Македонија во Октомври 2009 година на позицијата Финансиски аналитичар во Одделот за финансии. Својата кариера ја започнува во реномираната ревизорска куќа КПМГ Македонија и зад себе има 10-годишно искуство како Постар ревизор. Александра Крајческа е Дипломиран економист и како дел од ЕОЅ тимот е одговорна за изготвување на Финансиски извештаи како и Финансиска анализа на податоците поврзани со работењето на компанијата. На позицијата Раководител на Финансии и Известување, стапува во Март 2015 година.
Woman with laptop standing on table
Мобилен телефон.Мобилен телефон.

EOS Матрих ДООЕЛ
Канцеларија

бул. Илинден бр. 109 локал 6
1000 Скопје
Македонија

Телефон: +389 2 3200 400
Факс: +389 2 3200 334

infomk@eos-matrix.mk Visit website

Работно време:

понеделник - петок:
08:00 - 16:00

Мобилен телефон.Мобилен телефон.

Maja Котеска
Раководител на оперативен оддел

Телефон: +389 2 3200 322

m.koteska@eos-matrix.mk

Стапете во контакт