ЧПП на клиентите - EOS во Македонија

ЧПП

Еве ги најчесто поставуваните прашања. Но, може да ви одговориме и на многу повеќе. Само стапете во контакт со нас.
Ова е еден од главните предизвици околу кој им помагаме на компаниите секој ден.

Првиот чекор е проверка дали луѓето и компаниите со кои соработувате се кредитоспособни, пред да соработувате со нив. На тој начин, значително ќе ги намалите спорните долгови.

Откако ќе го одобрите клиентот, поставете му кредитно ограничување и погрижете се да не го надминува. Внимавајте на можните рани знаци на предупредување за идни проблеми со плаќањето, вклучувајќи:

  • промена на начинот на плаќање (на пр., префрлање од банкарски пренос на плаќање со чекови или во готово);
  • нови банкарски детали, што сугерираат проблеми со претходните банки;
  • чести промени на адресата.
Ние сме експерти во намалувањето на Вашиот ризик од неплаќање и максимизирање на ликвидноста: брзо ги наплаќаме Вашите пари, а притоа ги задржуваме клиентите на Ваша страна.

Може да ви помогнеме на начин што Ви одговара.
Самото предавање на управувањето со побарувањата на ЕОЅ, Ви овозможува да се концентрирате на вашата основна дејност. Ќе се чувствувате сигурно знаејќи дека експерти се грижат за Вашите побарувања.

Бидејќи сме го направиле ова безброј пати претходно, нашата стручност, искуство и системи се усовршени за побрзо плаќање на повеќе долгови, па Вие ги чувствувате придобивките од зголемената ликвидност. За инвестиции што го развиваат Вашиот бизнис или пак Ве заштитуваат од несолвентност.

Не заборавајте дека ги надгледуваме клиентите што се несолвентни во моментот, но може нема да бидат во иднина. Така што, кога ќе може да платат, можеби ќе примите пари на кои не сте се надевале..
Правната постапка е скапа, а судската одлука може да ја чекате долго време. Секогаш прво се обидуваме да го решиме проблемот надвор од судот и само доколку тоа не успее, тогаш ја земаме предвид и судската постапка. Ова не само што Ви заштедува пари, туку обично клиентите плаќаат побрзо и може да ги задржите добрите односи со нив.
Наш приоритет е брзо да ги наплатиме Вашите пари, а притоа да ги задржиме добрите односи со Вашите клиенти. Онаму каде што е соодветно, договараме реални планови за враќање на долговите, земајќи ги предвид финансиските околности на клиентите. Со текот на годините, го усовршивме нашиот процес и стигнавме до следниве три фази.

  • Телефонски потсетник Ги потсетуваме Вашите клиенти преку телефон или преку други канали, како на пр., преку текстуални пораки. Повеќето долгови ги наплаќаме во оваа фаза.
  • Писмен потсетник Контактираме со должникот по пошта. Луѓето често посериозно ги сфаќаат писмата од компаниите за наплата на побарувањата, па стапката на одговори е повисока.
  • Правно дејство Ако сѐ друго не успее, ќе го процениме, во согласност со Вас, можното правно дејство. Нашето обемно искуство и знаење ни овозможува да Ве советуваме дали правното дејство има добра шанса да успее.
Точниот процес се одредува за секој поединечен случај. Доколку е соодветно, може да ги приспособиме горните фази за најдобро да одговараат на секој поединечен случај.
Агенциите за наплата на побарувањата обично се поуспешни бидејќи наплатата е нивната основна дејност. Имаме специјализирани практики, човечки ресурси и технологија.

За споредба, повеќето мали и средни претпријатија задолжуваат сметководители или агенти за продажба за наплата на побарувањата. Оваа дополнителна задача го зголемува обемот на работа на вработениот, кој ја става најдолу на списокот со приоритети. Резултатите може да бидат ниско ниво на наплата или дури и зголемен износ на спорни побарувања. Затоа, Ви препорачуваме користење на посветена агенција за наплата. Оставете ги вработените да се концентрираат на основната дејност. А што е уште позначајно, ќе ја зголемите ликвидноста преку минимизирање на неплаќањето.
Тоа зависи од Вашите желби и потреби. Нашите професионално проектирани процеси овозможуваат да работиме заедно со интерниот оддел за кредитирање и наплата. Вашите оддели може да ги насочат ресурсите и енергијата кон проценка и избор на клиентите и кон раните фази од процесот на наплата. Ние главно се концентрираме на подоцнежните фази од процесот на наплата, вклучувајќи ги чекорите пред и за време на правната постапка.

Повремено Ви испраќаме извештаи за да може да ја проверите состојбата на Вашите сметки. Доколку е потребно, може да Ви испраќаме извештаи по е-пошта или факс за да може брзо да реагирате, дури и ако го екстернизирате управувањето со побарувањата.