Достигнат нов рекорд.

2018/19 година во Источна Европа беше затворена со најголеми достигнувања на сите времиња. Пораснаа приходите и инвестициите во набавките на долгови. Особено набавките на портфолија со обезбеден долг стануваат се поважни.

 • Нов рекорден приход.
  Со 203,2 милиони евра, приходот го надминува оној од минатата година за повеќе од 10 проценти и поставува нов рекорд.
   
 • Силен придонес кон заработката.
  Како и со приходот, заработката пред оданочување (EBT) беше највисока на сите времиња за регионот.
   
 • Инвестициите повторно пораснаа.
  EOS повторно ги зголеми инвестициите во NPL во регионот и ја прошири набавката на обезбедени побарувања.

 

Многу сме горди со резултатот во регионот на Источна Европа во изминатата финансиска година. Со 203,2 милиони евра, приходот го надминува оној од минатата година за повеќе од 10 проценти. Заработката пред оданочување (EBT), исто така, е далеку над нивото од претходната година. За двата клучни индикатори за изведба (KPI), ние ги достигнавме највисоки нивоа некогаш достигнати во регионот.

Откуп на долгови и продуктивност.

Причините за ваквиот извонреден развој се разликуваат од една до друга земја. Во Русија, бевме во можност да ги зголемиме приходите така што значително ја зголемивме нашата продуктивност. Спротивно пак, во Унгарија и Полска, забележавме значителен раст во приходот од откуп на долгови. Уште еднаш го проширивме обемот на нашите инвестиции во портфолија со нефункционални кредити. Особено во Полска и Хрватска, но и во Русија и Словачка, значително го надминавме нивото од претходната година. 

Покрај тоа, бевме во можност да ги зголемиме нашите инвестиции во обезбедени побарувања. Во голема мера ги проширивме неопходните структури и како такви ги воспоставивме во девет земји. Продолжуваме да гледаме одлични можности за раст во овој сегмент и затоа планираме да ги прошириме набавките на обезбедени NPL во сите земји на EOS во Источна Европа. На тој начин, ќе профитираме од меѓународната мрежа на EOS. Веќе имаме многу стекнато знаење и умеење (know-how) и искуство со проценка и обработка на обезбедени побарувања во бројни земји. Истото ќе го искористиме за да формираме меѓународен тим експерти со цел да навлеземе на нови пазари.

Во Источна Европа, приходот и заработката пред данокот беа повисоки од кога било претходно. Марвин Рамке, член на Одборот на директори на EOS Group одговорен за регионот на Источна Европа

Источна Европа: Новиот рекорд за продажба и инвестиции се проширија

Регионот Источна Европа достигна нов врв: Со 203,2 милиони евра, продажбата во 2018/19 година го надмина нивото од претходната година за повеќе од десет проценти.

Покрај тоа, ЕОС повторно го зголеми обемот на инвестиции во регионот. Инвестицијата од 141,5 милиони евра во необезбедени НПЗ изнесува 32,5 милиони евра повеќе отколку во претходната година. ЕОС инвестираше 97,1 милион евра во обезбедени портфолија и недвижнини, што претставува добар 39 милиони евра повеќе отколку во 2017/18.

Infographic EOS Group about revenue and investments in the fiscal year 2018/19.

Link to our press release.

EOS Annual Report 2018/19

Contact EOS

Photo Credits: Jann Klee

Печати