Стратегијата за заштита на климата на Групациите EOS и Otto - EOS во Македонија
illustration of a globe, oversized people, trees and wind turbines on it

Environmental protection

Како силен член од Групацијата Otto, EOS ја поддржува стратегијата за климатска заштита на групацијата, која ја следи целта на Парискиот договор за ограничување на глобалното затоплување на 1,5 °C. Заедно работиме кон спроведувањето на целните мерки.

Reduction of Environmental Footprint: Нашиот придонес кон заштитата на климата

Заедно со Групацијата Otto, EOS работи на намалување на емисиите на нула на долг рок. Групацијата Otto во моментов развива климатска цел заснована врз наука (врз основа на Science Based Targets Initiative, SBTi). Заедничката стратегија за климатска заштита е целосно да се усогласи со целта од 1,5 Целзиусови степени од Парискиот договор. Нашата првична цел за климатска неутралност во нашите основни процеси до 2030 година се разгледува во развојот на стратегијата и ќе биде дел од идната SBT. 

Проекти за животната средина

Благодарение на соработката со добавувачот atmosfair, EOS ги неутрализира своите емисии на CO2 за службени патувања од 2021 година. На тој начин го поддржуваме проектот за заштита на климата „Мали постројки за биогас во Непал“.

Покрај тоа, во 2022 и 2023 година, од вработените во групацијата беше побарано да поднесуваат извештаи за нивната посветеност на одржливоста. За да им се заблагодари, Групацијата EOS има засадено 1.000 дрвја до денес во соработка со Bergwaldprojekt e.V. 

По сопствена иницијатива „Plantons des arbres“, EOS Франција, исто така, сади дрвја секој квартал – за секој нов вработен и за прослава на годишнини на вработените со долг стаж. Како резултат на тоа, во 2022/23 година беа засадени повеќе од 600 дрвја. 

Cлика на Bergwaldprojekt e.V.
People with tools preparing the EOS tree planting project in cooperation with the German association Bergwaldprojekt e.V.
Преглед за CSR