Општествена одговорност во Групацијата EOS - EOS во Македонија
A woman in a red dress stands in a large bright room and smiles at the camera

Joint progress

Преку нашите образовни иницијативи, преземаме општествена одговорност со тоа што промовираме зајакнување, разновидност и вклученост, како во рамките на Групацијата EOS, така и во општеството. 

Social Impact through Financial Literacy: Финансиската писменост како начин да се спречи прекумерниот личен долг

Сакаме да направиме децата да бидат посвесни за правилниот начин на ракување со парите и со тоа да помогнеме во борбата против прекумерните лични долгови. Вработените од Групацијата EOS ја основаа фондацијата „finlit“ уште во 2019 година. Финалната едукативна иницијатива „ManoMoneta“ веќе опфаќа повеќе од 100.000 деца на возраст од 9 до 13 години во осум европски земји. Во 2023 година беше додадена нова иницијатива во Германија: „OhMoney“ е предвидена да предизвика возбуда кај младите на возраст од 13 до 17 години и кај нивните наставници за секојдневните финансиски теми.

Истовремено, на пр., EOS во Романија, Словенија и Хрватска се активно вклучени во други иницијативи, како што се курсеви во училиштата или наставни видеа.

Ве молиме следете ги линковите за да добиете детални информации за фондацијата finlit и ManoMoneta
Преглед за CSR

Ова видео е обезбедено од YouTube. Со кликнување на копчето Прифати, се согласувате YouTube да поставува колачиња на крајниот уред што го користите и со тоа да ги обработува лични податоци доколку е потребно. За повеќе информации за ракувањето со корисничките податоци, ве молиме погледнете ја политиката за приватност на YouTube на: https://policies.google.com/privacy?hl=mk

Прифати
In the ManoMoneta program developed by the EOS finlit foundation, schoolchildren aged 9 to 13 can learn about financial products. video_zoom_boxvideo_zoom_box
finlit foundation EOS Group
Прекини.Прекини.
finlit foundation EOS Group

Diversity, Equality & Inclusion: Работна средина во која секој треба да се чувствува удобно

Како меѓународна групација, различноста и родовата еднаквост се многу важни за EOS. На пример, на 52 отсто од водечките позиции се жени. Со нашиот одбор за различност и вклучување, нудиме рамка за да продолжиме стратешки да ја поттикнуваме различноста во EOS. Во 2023 година, објавивме курс на платформата за учење онлајн Masterplan кој им помага на вработените во Групацијата EOS да создадат инклузивна, срдечна и успешна работна средина. Посетувањето на тој курс е задолжително за менаџерите и персоналот за човечки ресурси.

Покрај тоа, заедницата на EOS, QueerPoint, соработуваше со квир мрежата на OTTO MORE* за да објави Водич за Трансидентитет за да им помогне на колегите за време и по нивната транзиција, а исто така да им даде на колегите и раководителите одговори на темата за трансродовоста.
Group of four EOS colleagues sitting in workshop area and discuss a topic

Talent Attraction, Development & Retention: Како промовираме нова култура на учење

Групацијата EOS сака да ги задржи посветените вработени долгорочно и да им даде можности за развој. Имајќи го тоа на ум, воведовме бројни понуди и иницијативи, на пример, програмата за управување со таленти NXT која во моментов вклучува 92 талентирани вработени од 17 земји.

За нас, зајакнувањето на нашите вработените и создавањето позитивна и заедничка работна средина за нив има особено значење. Во 2022/23 година, секој вработен просечно остварил 31 час професионално усовршување, што е зголемување од 22 отсто во однос на претходната година. Најмалку 3.000 вработени веќе се регистрирани на платформата за учење Masterplan и имаат составено индивидуален материјал за обука којшто им овозможува да продолжат со самостојно учење. 
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.