Ваква беше нашата финансиска година 2021/22 - EOS во Македонија

Ваква беше нашата финансиска година 2021/22

Стабилен развој во турбулентни времиња: EOS Consolidated се осврнува на солидна фискална 2021/22 година. Во нашиот Годишен извештај ќе ги најдете сите факти и бројки, видео изјави на Одборот на директори и други увиди во светот на управувањето со побарувањата.
2021
2022
01

Ова е EOS

Овде ќе ги најдете најважните бројки за EOS Group и видео изјавите на целиот Управен одбор.

EOS – вашиот експерт за управување со побарувања

EOS Group е водечки меѓународен експерт за управување со побарувања, воден од технологија, со повеќе од 6000 вработени во 24 земји. Повеќе од 45 години им помагаме на компаниите со нашата оперативна експертиза за тие да можат да се фокусираат на нивната основна дејност. Нашите клиенти работат во многу различни сектори, како што се банкарството, енергетски комунални претпријатија, недвижности, мобилност, осигурување, телекомуникации и е-трговијата.

Фискалната 2021/22 година накусо

Годишниот приход

генериран од EOS Consolidated во фискалната 2021/22 година беше 804,9 милиони евра. Тоа е зголемување од 1,6 отсто во однос на претходната година.

милиони евра

0

EBITDA

во заработката пред камати, даноци, депрецијација и амортизација (EBITDA), со благ пад во споредба со претходната година

милиони евра

282,5

инвестициите

беше обемот на инвестициите. EOS Consolidated ги зголеме инвестициите во побарувања и недвижен имот за

милиони евра

668,6
опслужуваат околу 20.000 клиенти низ целиот свет.

вработени

6.252
EOS Group е застапена во 24 земји.

земји

24

Стабилен развој во турбулентни времиња

EOS Group се осврнува на солидна фискална 2021/22 година. EOS ја заврши деловната година со мало зголемување на приходите и покрај ограничувањата поврзани со пандемијата, несигурноста во планирањето и напнатата конкурентна средина.

Петте членови на Управниот одбор прават позитивно резиме и се осврнуваат на најважните моменти од финансиската година:

Ова видео е обезбедено од YouTube. Со кликнување на копчето Прифати, се согласувате YouTube да поставува колачиња на крајниот уред што го користите и со тоа да ги обработува лични податоци доколку е потребно. За повеќе информации за ракувањето со корисничките податоци, ве молиме погледнете ја политиката за приватност на YouTube на: https://policies.google.com/privacy?hl=mk

Прифати
suit, coating, president, coat, jacket video_zoom_boxvideo_zoom_box
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group
Прекини.Прекини.
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group

Ова видео е обезбедено од YouTube. Со кликнување на копчето Прифати, се согласувате YouTube да поставува колачиња на крајниот уред што го користите и со тоа да ги обработува лични податоци доколку е потребно. За повеќе информации за ракувањето со корисничките податоци, ве молиме погледнете ја политиката за приватност на YouTube на: https://policies.google.com/privacy?hl=mk

Прифати
suit, president, master-of-ceremonies video_zoom_boxvideo_zoom_box
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group
Прекини.Прекини.
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group

Ова видео е обезбедено од YouTube. Со кликнување на копчето Прифати, се согласувате YouTube да поставува колачиња на крајниот уред што го користите и со тоа да ги обработува лични податоци доколку е потребно. За повеќе информации за ракувањето со корисничките податоци, ве молиме погледнете ја политиката за приватност на YouTube на: https://policies.google.com/privacy?hl=mk

Прифати
Carsten Tidow Member of the EOS Board video_zoom_boxvideo_zoom_box
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe
Прекини.Прекини.
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe

Ова видео е обезбедено од YouTube. Со кликнување на копчето Прифати, се согласувате YouTube да поставува колачиња на крајниот уред што го користите и со тоа да ги обработува лични податоци доколку е потребно. За повеќе информации за ракувањето со корисничките податоци, ве молиме погледнете ја политиката за приватност на YouTube на: https://policies.google.com/privacy?hl=mk

Прифати
suit, president, master-of-ceremonies, wrinkle video_zoom_boxvideo_zoom_box
Andreas Kropp reviews the results for Germany
Прекини.Прекини.
Andreas Kropp reviews the results for Germany

Ова видео е обезбедено од YouTube. Со кликнување на копчето Прифати, се согласувате YouTube да поставува колачиња на крајниот уред што го користите и со тоа да ги обработува лични податоци доколку е потребно. За повеќе информации за ракувањето со корисничките податоци, ве молиме погледнете ја политиката за приватност на YouTube на: https://policies.google.com/privacy?hl=mk

Прифати
coating, coat, suit, jacket, wrinkle video_zoom_boxvideo_zoom_box
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe
Прекини.Прекини.
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe

"Нашиот успех го должиме на нашите повеќе од 6.000 вработени, кои го прават EOS подинамичен и подигитален секој ден."

Marwin Ramcke (Марвин Рамке)
Извршен директор на EOS Group
coating, master-of-ceremonies, jacket, suit, president

"Диверзифицирањето на ризикот нè прави стабилен партнер за нашите клиенти на долг рок. Згора на тоа, со проширување на нашиот збир на аналитички податоци, постигнуваме поголема ефикасност преку подобрена контрола."

Justus Hecking-Veltman (Јустус Хекинг-Велтман)
Финзнсиски директор на EOS Group
suit, president, master-of-ceremonies

"Ќе станеме уште поактивни на пазарот на NPL - особено на пазарот со обезбедени долгови."

Dr. Andreas Witzig (Д-р Андреас Витциг)
Член на Одборот на директори на EOS Group и одговорен за Западна Европа
suit, president, master-of-ceremonies, coating, jacket

"Зад иновациите секогаш стојат луѓе. Затоа ни е важно да се поврземе уште посилно."

Carsten Tidow (Карстен Тидоу)
Член на Одборот на директори на EOS Group и одговорен за Источна Европа
suit, president, coating, coat, master-of-ceremonies

"Постојано се подобруваме во областите како што се анализа на податоци, интелигентен софтвер и агилно работење."

Andreas Kropp (Андреас Кроп)
Член на Одборот на директори на EOS Group одговорен за Германија
suit, president, master-of-ceremonies, necktie
02

Фискалната 2021/22 година

Како се развиваа приходите и заработката? Финансиското работење на EOS Consolidated е опишано овде.
suit, people, tourist, acquaintance, student

Увид во финансиската година: Споредба на приходите и заработката

По благ пад претходната година, EOS забележа пораст од 1,6 отсто во вкупните приходи за фискалната 2021/22 година. Групацијата забележа раст особено во Источна и Западна Европа. За прв пат Германија не беше регионот со најголем приход.
Во финансиската 2021/22 година, приходите на EOS Consolidated останаа на високо ниво, со што се потврди силната оперативна изведба во изминатите неколку години. Со успешното ракување со портфолијата купени во претходните години повторно се зголемија приходите од изминатата финансиска година. Меѓутоа, претпазливите сметководствени мерки што се должат на војната во Украина имаа амортизирачки ефект. Од таа причина, заработката пред камата, даноци, депрецијација и амортизација (EBITDA) благо се намали.

Приходи од година во година

во милиони евра

813,7
2018/19
853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22

Развој на заработката (EBITDA)

во милиони евра

283,6
2018/19
343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22

Консолидирани приходи по региони 2021/22

во милиони евра
Уделот на консолидираните приходи генерирани од Источна и Западна Европа продолжува да расте. И покрај благиот пад од пет проценти, Германија останува еден од регионите со најсилна изведба во рамките на EOS Group. Падот на приходите е пред сѐ последица на жестоката конкуренција на пазарот на NPL. Најголем пад е забележан на северноамериканскиот пазар, што може да се припише на дивестицијата на северноамериканските подружници во текот на годината.
804,9
Источна Европа
280,1
Германија
274,8
Западна Европа
225,6
Северна Америка
24,3

Petra Scharner-Wolff (Петра Шарнер-Волф): „EOS се етаблира како додаток на Otto Group

По својата еволуција од одделот за побарувања на OTTO-трговец поединец, EOS сега е една од компаниите во фокусот на Otto Group. Петра Шарнер-Волф, член на Одборот на директори на Otto Group, во ова видео интервју ги објаснува взаемните придобивки за двете групи компании.

Ова видео е обезбедено од YouTube. Со кликнување на копчето Прифати, се согласувате YouTube да поставува колачиња на крајниот уред што го користите и со тоа да ги обработува лични податоци доколку е потребно. За повеќе информации за ракувањето со корисничките податоци, ве молиме погледнете ја политиката за приватност на YouTube на: https://policies.google.com/privacy?hl=mk

Прифати
coating, jacket, coat, suit, master-of-ceremonies video_zoom_boxvideo_zoom_box
Petra Scharner-Wolff

Финансиска изведба во 2021/22 година

Приходи по региони

во илјади евра
Во финансиската 2021/22 година, консолидираните приходи се зголемени за 1,6 отсто на 804,9 милиони евра, што е малку над претходната година (792,5 милиони евра). Со пораст од 12,2 отсто, компаниите во Источна Европа забележаа најстрмно искачување, а по неа е Западна Европа со пораст од 9 отсто.

Приходите во Германија благо се намалија, но останаа високи на 274,8 милиони евра. Резултатите во Северна Америка ја одразуваат дивестицијата на подружниците што се случи во текот на годината. Приходите на тој пазар беа значително под нивото од претходната година.
 2021/22 година 2020/21 година Промена во однос на претходната година (%)
Источна Европа 280.148 249.719 +12,2
Германија 274.809 289.124 -5,0
Западна Европа 225.644 207.104 +9,0
Северна Америка 24.276 46.575 -47,9
EOS Consolidated 804.877 792.522 +1,6

Биланс на успех

Збирен извештај, во илјади евра
Во фискалната 2021/22 година, EOS Consolidated оствари EBITDA во износ од 282,5 милиони евра (претходна година: 312,4 милиони евра). Во споредба со претходната година, приходите се зголемија за 12,4 милиони евра како резултат на економското закрепнување што следеше по првата година од пандемијата. Мерено според приходите, а без оглед на претпазливите сметководствени мерки, останатите оперативни расходи пропорционално се зголемија за 9,4 отсто или 23,3 милиони евра. Останатите оперативни приходи и работата од дома (софтвер за наплата на долгови) капитализирани со ефект врз приходите се на исто ниво како и во претходната година.
 2021/22 година 2020/21 година
приход 804.877 792.522
Вкупен оперативен приход 815.215 804.003
Заработка пред камата, даноци, депрецијација и амортизација (EBITDA) 282.453 312.406
Заработка пред оданочување (EBT) 228.544 253.805
Нето приход 201.236 223.822

Инвестиција на актива

во илјади евра
Вкупната актива на EOS Consolidated се зголеми за 4,7 отсто на 2,4 милијарди евра во споредба со претходната година. Помеѓу другите фактори, зголемувањето може да се припише на купеното портфолио на побарувања и недвижен имот*, кое поради повисоките вкупни инвестиции во финансиската година се искачи на 2,0 милијарди евра. Купените портфолија учествуваат со 75,4 отсто, а недвижностите во залихите со 7,8 отсто од вкупната актива.

*Финансиска презентација
 28.02.2022 % 28.02.2021 %
Фиксна актива 209.498 8,8 234.620 10,3
Купени побарувања и недвижен имот во залихи* 1.989.455 83,2 1.898.522 83,1
Побарувања 29.949 1,3 60.964 2,7
Готовина и парични еквиваленти 105.455 4,4 50.211 2,2
Друга актива 56.457 2,4 39.161 1,7
Вкупна актива 2.390.815 100 2.283.478 100

Капитал и финансирање

во илјади евра
Во изминатата финансиска година, вкупното финансирање се зголеми за 107,3 милиони евра на 2,4 милијарди евра во споредба со претходната година. Капиталот на компанијата се зголеми на 895,7 милиони евра, делумно поради делумното задржување на профитот од резултатот од претходната година. Така, соодносот на капиталот спрема активата дополнително се зголеми на 37,5 отсто (претходна година: 35,1 проценти), што, релативно кажано, претставува многу високо ниво за давател на финансиски услуги. EOS Consolidated своите потреби за рефинансирање ги задоволува со заеми од банки и од матичната компанија. Поголемиот дел од тоа финансирање и понатаму е со кратка рочност, која е зголемена од 71 на 74 отсто од финансирањето долгови во однос на претходната година.

Од сметководствени причини, табелите и текстот може да содржат разлики поради заокружувањето.
 28.02.2022 % 28.02.2021 %
Капитал 895.726 37,5 802.131 35,1
Провизии 84.218 3,5 100.355 4,4
Обврски кај банките 92.111 3,9 162.043 7,1
Обврски со поврзани субјекти и компании 1.102.833 46,1 1.010.266 44,2
Обврски кон добавувачи 41.962 1,8 42.147 1,8
Други обврски 173.966 7,3 166.537 7,3
Вкупно финансирање 2.390.815 100 2.283.478 100

И во финансиската 2021/22 година, EOS ги поддржа компаниите како што се банките во намалувањето на нивните нефункционални заеми (NPL) и побарувања. Некои моменти на прв поглед:

Шпанија

Една водечка шпанска банка и EOS во Шпанија веќе се справија со бројни портфолија со NPL во минатото. Сега првото портфолио со обезбедени долгови ги смени сопствениците - прво за EOS во Шпанија.

милиони евра (номинална вредност)

60

Србија

Со вкупно 1,7 милијарди евра, EOS во Србија го склучи најголемиот договор во историјата на EOS во Источна Европа. Портфолиото, стекнато како дел од секундарна трансакција, главно се состои од обезбедени долгови.

милијарди евра

1,7

Франција

На крајот на 2021 година, EOS во Франција го склучи својот најголем договор за финансиската година. Портфолиото на главно обезбедени долгови е од три регионални банки од банкарската групација BPCE, со кои компанијата веќе подолго време има добри деловни односи.

милиони евра (номинална вредност)

66,2

Германија

EOS доби повеќе од половина милион побарувања од еден познат давател на услуги „купи-сега-плати-подоцна“ за обработка во доверливо својство.

илјада

500

Продолжуваме да инвестираме на високо ниво

Откако пандемијата стивна, EOS повторно ги зголеми инвестициите во нефункционални долгови и недвижности во фискалната 2021/22 година. Зголемувањето на вкупниот обем беше во трицифрениот опсег. Особено, EOS го зголеми купувањето на обезбедени побарувања и недвижен имот.

Инвестиции во купување долгови и недвижен имот

во милиони евра
EOS Group значително ги зголеми инвестициите во споредба со претходната година. Вкупниот обем порасна за околу 25 отсто, од вкупно 534,3 милиони евра во претходната година на 668,6 милиони евра. Се инвестираше во необезбедени и обезбедени долгови и во недвижен имот. EOS повторно купи најмногу портфолија со NPL на источноевропскиот пазар, по што следат Западна Европа и Германија. Покрај тоа, EOS купи портфолија на побарувања во земји каде што Групацијата не е претставена од сопствена компанија. EOS соработува со локални експерти за наплата на долгови при донесување одлуки за потенцијални набавки на портфолија на побарувања, со кои партнерот потоа се справува локално на професионален начин. Во EOS, таквите соработки се нарекуваат „Наплата на долгови 4.0“.
Вкупно
668,6
Источна Европа
402,5
Западна Европа
144,5
Наплата на долгови 4.0
16,9
Северна Америка
3
Германија
101,7

Необезбедени 2021/22

382,8
Источна Европа
176
Северна Америка
3
Западна Европа
88,5
Наплата на долгови 4.0
16,9
Германија
98,4

Обезбедени/Регулатива за реструктуирање 2021/22

285,8
Источна Европа
226,5
Западна Европа
56
Германија
3,3

Купени побарувања 2021/22

во милиони евра
Од 1,99 милијарди евра*, сметководствената вредност на портфолијата призната на крајот на финансиската година беше нешто под границата од две милијарди. Тоа претставува зголемување од речиси пет проценти благодарение на вкупната вредност од околу 100 милиони евра над цифрата од претходната година. Тоа е развој кој покажува дека откупот на долгови сè уште се движи во насока на раст. Во износ од 1,31 милијарди евра, портфолијата на необезбедени побарувања и натаму изнесуваат двојно повеќе од износот за обезбедените портфолија и згради заедно. Источна Европа има најмногу побарувања во целата групација, а веднаш зад неа се Западна Европа и Германија.

*Финансиска презентација

Од сметководствени причини, табелите и текстот може да содржат разлики поради заокружувањето.
Вкупно
1.989,5
Источна Европа
731,2
Германија
602,5
Западна Европа
574,6
Наплата на долгови 4.0
53,6
Северна Америка
27,6

необезбедени

1.310,3
Западна Европа
419,5
Германија
417,9
Источна Европа
391,8
Наплата на долгови 4.0
53,6
Северна Америка
27,6

Обезбедени/Регулатива за реструктуирање

679,1
Источна Европа
339,5
Германија
184,5
Западна Европа
155,1

Откуп на обезбеден долг: „Сѐ е до врските“.

Со текот на годините, EOS се здоби со голема експертиза во обработката на обезбедените нефункционални заеми (NPL). Во ова интервју, двајца експерти на EOS од Шпанија и Хрватска кажуваат што вклучува тоа посебно деловно работење.
Кон интервјуто
03

Нашите фокусни теми

Како компанија сакаме да бидеме успешни денес и утре. За нашата иднина, се надоврзуваме на трите важни столба на корпоративна одговорност, технолошки напредок и меѓународна соработка.

Наплатата на долгови значи преземање одговорност

EOS ги дефинираше целите за одржливост во својата стратегија за корпоративна одговорност (CR). Во своите напори да ги промени финансиите на подобро, компанијата презема поголема одговорност во четири полиња на дејствување.
icon red networking

Одговорна наплата

EOS се залага за комуникација со потрошувачите на достоинствен и праведен начин и за одржливо ослободување на долгот ориентирано кон решенија.
icon red collaboration

Заеднички напредок

EOS презема општествена одговорност, како во рамките на својата компанија со тоа што промовира зајакнување, разновидност и вклученост, така и во општеството со тоа што отпочна сопствени иницијативи за образование.
icon red insurance

Заштита на животната средина

Заедно со Otto Group, EOS користи фокусирани мерки кои може брзо да се спроведат за да се постигне целта за климатска неутралност до 2030 година.
icon red website

Финансиска одржливост

EOS се залага за строги, обврзувачки индустриски стандарди и одговорни кодекси на однесување.

Најдобрите моменти за корпоративна одговорност на годината на видео

Ова видео е обезбедено од YouTube. Со кликнување на копчето Прифати, се согласувате YouTube да поставува колачиња на крајниот уред што го користите и со тоа да ги обработува лични податоци доколку е потребно. За повеќе информации за ракувањето со корисничките податоци, ве молиме погледнете ја политиката за приватност на YouTube на: https://policies.google.com/privacy?hl=mk

Прифати
flag, map, banner video_zoom_boxvideo_zoom_box
EOS CR activities

Секоја компанија во која било индустрија може да придонесе за поголема одржливост

EOS примени различни мерки за да ја зголеми својата посветеност на корпоративна одговорност во изминатата година. Произведе наставен материјал за финансиска едукација во училиштата, засади дрвја за борба против климатските промени и зазеде јавен став за поголема разновидност. Различните активности покажуваат дека: секој напор, колку и да е мал, прави разлика и помага да се направат промени кон подобро.

Дознајте повеќе за корпоративната одговорност на EOS

EOS е член на Глобалниот договор на ОН

Флексибилно работно време Флексибилно работно време 6 минути
Минатата година EOS се приклучи кон иницијативата на Глобалниот договор на ОН. Двајцата експерти за усогласеност Алиша Кумар и Сибил Вајнгарт зборуваат за тоа како Групацијата сака да придонесе кон создавањето поодржлив свет.
Дознај повеќе

Ја живееме технологијата во сите нејзини аспекти

Технолошкиот напредок отсекогаш бил составен дел од ДНК на нашата компанија. Опфаќа сè, од аналитички модели и чет-ботови до дигитална трансформација на целата група компании. Краток преглед.
menu, map, envelope

Податоци и аналитика

 • Моќна платформа за податоци и аналитика базирана на технологија на облак
 • Динамични работни текови за непречени процеси
 • Модели за одлучување и пресметување со помош на вештачка интелигенција
menu, map, envelope, cotton, cell

Насоченост кон потрошувачите

 • Персонализирана комуникација со нашиот следен најдобар акционен пристап
 • Самоуслуги интегрирани во паметни портали
 • Чат-ботови за лесна интеракција
menu, map

Управување со можностите и ризикот

 • Евалуација на портфолија врз основа на податоците/цена заснована врз вредноста
 • Анализа на ризикот на системите за ИТ/управување со безбедноста на ИТ
 • Развој на деловни модел и иновации
menu, map, envelope

Дигитална трансформација

 • Агилна организација со хибриден работен модел
 • Културната трансформација како основа на нашето деловно работење
 • Меѓународна соработка со цел да се искористат ефектите на синергијата
menu, map, envelope

„Податоците го сменија лицето на нашиот свет“

Мари-Лор Џејкобс е аналитичар на податоци во EOS Aremas во Белгија. Во видеото таа објаснува како анализата на податоците го оптимизира процесот на наплата на долгови - и ги менува финансиите на подобро.

Ова видео е обезбедено од YouTube. Со кликнување на копчето Прифати, се согласувате YouTube да поставува колачиња на крајниот уред што го користите и со тоа да ги обработува лични податоци доколку е потребно. За повеќе информации за ракувањето со корисничките податоци, ве молиме погледнете ја политиката за приватност на YouTube на: https://policies.google.com/privacy?hl=mk

Прифати
web-site video_zoom_boxvideo_zoom_box
Driven by technology: Data Analyses at EOS
Прекини.Прекини.
Driven by technology: Data Analyses at EOS
е износот што EOS го инвестираше во иновативна технологија и ИТ процеси во фискалната 2021/22 година.

милиони евра

0
вработените развиваат и имплементираат дигитални процеси.

Околу

600
Чет-ботот на белгиската подружница EOS Contentia води

повеќе од

350
се служат со најсовремената технологија за да ја осигурат безбедноста на информациите во EOS.

 алатки за следење на безбедноста

2

Дознајте повеќе за технолошките проекти на EOS овде:

Technology highlights of the EOS Group: overview of all trends.

Технички моменти на EOS Group

EOS ги прифаќа придобивките од дигиталната трансформација и инвестира во нови технологии од година во година - од модели за аналитика со самостојно учење до непробојни системи за ИТ безбедност. Подетален поглед на четири примери.
Дознајте повеќе

Вмрежени во 24 земји за да формираат една групација

EOS Group се фокусира на меѓународно вмрежување. Нашите експерти во 24 земји тесно соработуваат со цел да ги променат финансиите на нашите клиенти и на потрошувачите на подобро. Нивната соработка го направи EOS експерт за прекугранична наплата на долгови. Со нашата мрежа од 83 партнерски компании, EOS обработува случаи на прекугранична наплата на долгови во повеќе од 180 земји. Во основата е нашата ИТ платформа EOS Global Connection, каде што партнерите и клиентите може да го следат развојот на случајот во реално време.
беа решени од вработените на EOS ширум светот во 2021/22 година.

прекугранични случаи

81.648
беа спогодбено решени надвор од судот, што резултираше со побрзо решавање и помали трошоци.

проценти од сите успешни наплати

98
меѓу кои и 581 нов клиент, ги користеа меѓународните услуги за наплата на EOS.

фирми

1.519

земји

во изминатата финансиска година

EOS спроведе наплати во

189
работат за EOS во прекуграничната наплата на долгови, од кои 286 во компаниите на EOS.

вработени

511
Преземи Е-Весник
Почнувајќи од јули 2022 година