Фискална година 2020/21.
Резултатот од исклучителна финансиска година.

Со неочекуваната нестабилност во регионалните пазари и безбројните пречки во секојдневните работни рутини, глобалната пандемија со КОВИД-19 доминираше врз нашата финансиска година 2020/21. Но и покрај тоа, успеавме да поминеме низ кризата стабилно и на успешна позиција на меѓународно ниво. 

Четири добри причини за нашата стабилност во време со превирања

  • Пазар: Успешно инвестираме во набавки на долгови и постигнуваме резултати што кршат рекорди во некои земји. 
  • Технологија: Туркаме напред со нашиот процес на дигитализација, со што се подобруваат нашите деловни активности и внатрешниот интегритет. 
  • Референци: Нашите клиенти и деловни партнери веруваат во нашите услуги, дури и во времиња на предизвици.
  • Одговорности: Посветени сме да оствариме свет без долгови и сакаме да ја подобриме финансиската ситуација на нашите клиенти и на лицата што не ги исполниле обврските.

Целосен извештај

Прочитајте ги сите детали за нашата деловна изведба во 2020/21 година во прикладен електронски формат.
Прочитајте го нашиот ePaper

Пазар.

Успешни резултатии покрај тешките услови на пазарот

Заради глобалната криза со КОВИД-19, минатата финансиска година беше многу голем предизвик за EOS. Но, сепак, успеавме да работиме профитабилно во таа непостојана ситуација. Иако не ја достигнавме рекордната заработка од 2019/20 година, нашиот консолидиран приход остана на исклучително високо ниво. 

заработени од EOS консолидирано.

EOS инвестираше во иновативни технологии и информатички суштински системи.

беше доделен на EOS од водечка агенција за рејтинг.

„Со оглед на предизвиците во минатата година, овој позитивен резултат никако не беше очигледен. На пазар во опаѓање, нашите суштински полиња на експертиза ни овозможија да продолжиме добро да работиме и да останеме успешни на меѓународен план. Затоа сум дотолку погорд на фантастичното достигнување на нашите тимови“.
Клаус Енгбердинг (Klaus Engberding), Извршен директор на EOS Group

Приходи и заработка: Стабилни и покрај малите загуби

The graph shows the revenues generated by EOS in the last four financial years: in 2017/18 it is €795.0 million, in 2018/19 it is €813.7 million, in 2019/20 it is €853.1 million, in 2020/21 it is €792.5 million.

Раст на приходот во текот на изминатите четири години (во милиони евра)

EOS консолидирано ја затвора фискалната година 2020/21 со мал пад, но останува стабилен на охрабрувачко ниво. Со 792,5 милиони евра, консолидираниот приход беше 7,1 процент под одличната вредност од претходната година.
Дознај повеќе
The graph shows the results that EOS has generated in the last four financial years: in 2017/18 it is 279.8 million euros, in 2018/19 it is 283.6 million, in 2019/20 it is 343.4 million, in 2020/21 it is 312.4 million.

Заработка (EBITDA) во текот на изминатите четири години (во милиони евра)

Заработката пред камата, даноци, депрецијација и амортизација (EBITDA) беше 312,4 милиони евра во 2020/21 година. И покрај малиот пад на заработката, EOS беше во можност да ја затвори годината на пандемија со јасен профит.
Дознај повеќе
Прочитајте повеќе факти и бројки за развој на бизнисот 2020/21 во е -хартија.
Прочитајте овде

Изведбата во детали: Преглед на различните региони на EOS

The EOS Group's sales in the financial year 2020/21 are distributed among the individual regions as follows: 36.5 % at € 289.1 million is attributable to Germany, 31.5 % at € 249.7 million to Eastern Europe, 26.1 % at € 207.1 million to Western Europe and 5.9 % at € 46.6 million to North America. Eastern Europe accounts for 31.5 %, Western Europe for 26.1 % at € 207.1 million, and North America for 5.9 % at € 46.6 million.

Генерално, сите региони искусија пад што се должи на пандемијата. Сепак, некои земји беа во можност да постигнат позитивни резултати и може да се осврнеме назад кон извонредни успеси во тие времиња полни со предизвици.
Германија повторно имаше најсилна изведба во EOS Group во фискалната година 2020/21.
Други земји во Источна и Западна Европа, исто така, забележаа позитивни резултати. На пример, Шпанија пријави рекордни инвестиции особено во вториот шестмесечен период, додека Франција и Белгија останаа стабилни заедно со Германија како водечки наддавачи за откуп на долгови. Во Русија и Полска дури успеавме да го надминеме нивото на инвестиции од претходната година.

Значајни настани од нашите региони

Стабилни инвестициски нивоа:

Во Германија, инвестициите достигнаа вкупно 168,2 милиони евра и според тоа, беа на конзистентно ниво. Приходот од 289,1 милиони евра и 36,5% удел во консолидираната продажба значат дека Германија уште еднаш е регионот со најсилна изведба во EOS Group.

Трансформации:

Во Шпанија, EOS го заврши преминувањето од доверен наплатувач во набавувач на долгови и истовремено да изгради силна пазарна позиција како купувач на портфолија со долгови.

Надминати цели:

Во Русија, Словенија, Словачка и Полска бевме во можност одржливо да ги подобриме резултатите од претходната година. Во Хрватска, Полска и Босна и Херцеговина инвестициите беа повисоки од претходната година.

Солидни инвестиции:

Во САД, сегментот за набавка на долгови достигна ниво значително над она пријавено во претходниот период. Во сегментот за услуги, исто така, имаше одржливо подобрување од претходната година.

Засилување на нашата пазарна позиција:

Во 2020/21 година, германскиот пазар за набавки на побарувања, пред сѐ, беше доминиран од портфолија со револвинг кредити. Исто така, успеавме да го зголемиме обемот на доверени наплати. 

Високи инвестициски нивоа:

Во Источна Европа бевме во можност да го зголемиме нивото на инвестиции во NPL во однос на претходната година за околу 3 проценти до 195,3 милиони евра. Највисоките инвестиции во NPL беа направени во Хрватска (30%), по која следат Полска (27%) и Русија (14%). 

Понатаму бројки

Технологија.

Нашата ДНК е дигитална

Изминатата година уште еднаш ја истакна важноста на дигитализацијата на деловните процеси. Во EOS веќе постигнавме многу на тоа поле. Анализата на податоци поддржана од AI (вештачка интелигенција) е суштинскиот елемент на нашиот деловен модел, додека комуникацијата во реално време и дигиталните алатки, исто така, ги поддржуваат нашите секојдневни работни рутини. Нашата главна грижа е како да ги употребиме информатичката технологија и технологијата за да го подобриме искуството на клиентите во EOS. 

„Ја подобруваме сеопфатната соработка во рамките на Групацијата преку создавање споделени бази на податоци и стандардизирање на нашите процеси. Како резултат на тоа, опциите за комуникација и споделување информации помеѓу компаниите на EOS значително се подобруваат. Нашата цел е да ја искористиме технологијата за поддршка на комуникацијата и соработката во рамките на Групацијата “.
Јустус Хекинг-Велтман (Justus Hecking-Veltman), Извршен директор на EOS Group

Технологија во акција: Проекти на EOS за дигитализација

Системи за наплата на долгови:

Софтверот „Kollecto“ и новата веб-базирана верзија „Kollecto+“ ни помагаат да ги стандардизираме нашите процеси. Како резултат на тоа, нашето управување со побарувањата стана уште поефикасно во 12 земји. Во Германија, EOS минатата година забележа осумкратно зголемување на бројот на корисници на софтверот за наплата на FX долгови што го развивме дома.

Виртуелни соговорници (Chatbot):

Виртуелните соработници веќе се користат во неколку земји. Тие го намалуваат обемот на работа во нашите сервисни центри, одговараат на автоматизирани прашања или се справуваат со некои прашања со побарувањата. Планираме да инсталираме виртуелни соговорници и на други локации на EOS во иднина. 

Анализа на податоци:

Во Франција работиме на дополнително подобрување на нашиот процес на наплата со помош на облак. EOS во Данска моментално развива алатка за донесување одлуки заснована врз вештачка интелигенција (AI) дизајнирана да ни помогне со евалуацијата на успешноста на судските процеси за наплата. А со помош на алгоритми за машинско учење, ги анализираме сопствените процеси за да развиеме планови за плаќање за да осигуриме дека никој нема да биде пренатрупан финансиски. 

За детали за овие и други проекти прочитајте го нашиот е-весник.

Дознајте повеќе од нашиот е-весник
Прочитајте ePaper

Референци.

Подготвени да се соочиме со предизвиците заедно

Во фискалната година 2020/21, многу од нашите околу 20 000 клиенти беа погодени од, во некои случаи, значителни промени во нивните индустрии и деловни активности. Горди сме што успеавме да помогнеме во создавањето поголема стабилност и безбедност во овие бурни времиња. 

„Работиме со EOS во Швајцарија во областа на управувањето со побарувањата повеќе од 15 години. Нашата соработка се заснова врз силно партнерство“. Тимот на EOS комуницира со пациентите на нашите клиенти со почит и професионалност и исто така ги зема предвид нивните финансиски околности. Тоа е особено важно во здравствениот сектор“.
Швајцарија: Давид Правато (David Pravato), Swisscom Health

„По 15 години партнерство со EOS, навистина ги цениме услугата и соработката. Флексибилноста на компанијата и пристапот ориентиран кон решенија за индивидуални случаи дефинитивно доведоа до подобра дисциплина при плаќањето од страна на нашите клиенти кои доцнат со заостанати обврски. Без разлика дали EOS контактира со нашите клиенти, професионално преговара за договори или успешно враќа заостанати долгови, соработката ги исполнува нашите очекувања во секое време “.
Словачка: a.s.-Mgr. Марек Јакаб (Marek Jakab), Všeobecná úverová banka, a.s. (VUB Bank)

Одговорности.

Changing for the better

Како резултат на дигитализацијата, климатските промени и кризата со КОВИД-19, живееме во ера на длабоки радикални промени. Овие економски и социјални предизвици може да се совладаат само со проактивност и истовремено преземање одговорност. EOS е свесен за таа одговорност, поради што во фискалната година 2020/21 дефиниравме четири клучни области на нашата стратегија за корпоративна одговорност (CR). Тие постојано ќе бидат развивани и усовршувани во иднина за да се остварат долготрајни промени на подобро. 
 

Одговорна наплата:

EOS е посветен на достоинствена и правична интеракција со лицата што не ги исполниле обврските и на одржливо намалување на долгот ориентирано кон решенија.

Заеднички напредок:

EOS презема општествена одговорност, како во рамките на својата компанија со тоа што промовира зајакнување, разновидност и вклученост, така и во општеството со своите иницијативи за образование.

Заштита на животната средина:

EOS работи со фокусирани и лесно спроведливи мерки за да ја постигне целта да работи климатски неутрално до 2030 година. 

Финансиска одржливост:

EOS силно се залага за строги и обврзувачки стандарди во индустријата и одговорни кодекси на однесување.

Нашата CR стратегија во детали

Преземања и услуги

Прочитајте го целиот годишен извештај како е -хартија.

Преземете го годишниот извештај како PDF: