Illustation shows a globe on which points are marked with pins.

Го обединуваме финансискиот свет во Македонија.

Предводен од технологиjата и иновациите, „Finance Talks by EOS Matrix“ цели да jа инспирира размената на идеи и експертиза преку обезбедување на простор за диjалог по повод постоечките предизвици во финансискиот сектор.

Subscribe for newsletter

За платформата

„Finance Talks“ е платформа која ги приближува европските трендови и практики поблиску до финансискиот сектор во регионот преку истражување на релевантните теми во областа како што е управувањето со кредитен ризик, иновативни трендови за управување со нефукционални побарувања, употреба на дигиталните технологии и В.И. (Вештачка Интелигенција) во финансискиот сектор и слично.

Пристап

Преку организација на настани кои поттикнуваат дијалог во текот на целата година, платформата "Finance Talks" обезбедува увид во моменталната состоjба во индустриjата и ја иницира примената на нови методи и решениjа на постоечките и растечките предизвици со цел: Changing finances for the better.

Настани

Овој декември, EOS воведува нов настан на платформата Finance Talks: „Европски платежни навики 2022: Презентација на истражувањето и дискусија за состојбата на локалниот пазар“. Инспирирани од резултатите од истражувањето кои ќе бидат детално презентирани на настанот, дискусијата која ќе следи ќе ја оцени состојбата на домашниот пазар.

Овој декември: Европски платежни навики 2022 - Презентација и дискусија

Tринаесеттото репрезентативно истражување на EOS: „Европски навики за плаќање“ се спроведе повторно за прв пат по 2019 година. EOS спроведе телефонски интервјуа со 3.200 компании во 16 европски земји во периодот од 4 март до 19 април 2022 година, за да ги праша за главните навики за плаќање во тие земји. Во пролетта 2022 година, 200 компании (со годишен обрт од над 5 милиони евра) во Белгија, Бугарија, Чешка, Хрватска, Данска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Полска, Романија, Словачка, Словенија, Шпанија, Швајцарија и Обединетото Кралство одговараа на прашања во врска со своите искуства со плаќањата, како и на тековни прашања поврзани со управувањето со ризикот и побарувањата.

Ни претставува особено задоволство да го претставиме првиот „Finance Talks“ настан отворен за јавноста, којшто ќе се одржи овој декември на темата: „Европски навики за плаќање: Презентациjа на истражувањето и дискусиjа за состоjбата на локалниот пазар.“

На овоj „Finance Talks“ настан EOS Matrix ќе ги претстави и објасни наодите од истржаувањето „Европски навики за плаќање“, а во вториот сегмент на настанот ќе разговараме повеќе за состоjбата на домашните комапнии, предизвиците со кои тие се соочуваат по повод навиките за плаќање на локалниот пазар и механизмите за справување со овие предизвици.

Сите заинтересирани професионалци и поединци кои би сакале да присуствуваат на настанот можат да се пријават за претстојниот „Finance Talks“ настан преку пополнување на овој апликациски формулар. 

*Настанот има ограничен капацитет на публика и слободните места се пополнуваат согласно распоредот на пристигнати и уредно пополнети регистрации. 

Пријави се

"Finance Talks by EOS Matrix" - уникатен пристап за заеднички напредок

  • За платформата

Инспирирани од потребата за взаемна соработка во изнаоѓањето на решенија ЕОЅ Матрих оваа година создаде платформа со назив „Finance Talks“, која ќе го обедини финансискиот свет во земјата и регионот. По пат на редовни панел дискусии на конкретни теми ги анализираме и истакнуваме искуствата, експертизата и потребите на учесниците на домашниот финансиски пазар со една цел: 

Да ги промениме финансиите кон подобро.

  • Минати настани

Првата панел дискусија се одржа во мај 2022 и ја адресираше темата „Управување со кредитен ризик во време на пост-Ковид и економска (финансиска) криза“. Модерирана од страна на Генералната директорка на ЕОЅ Матрих, д-р Катерина Бошевска, дискусијата понуди вреден увид и ги истакна начините на кои институциите се соочуваат со промените. Нашите експерт панелисти: Златица Трпеска Цивкароски (Шпаркасе Банка), Владислав Хаџидинев (УНИ Банка) и Фросина Целевска (НБРМ) придонесоа со својата мулти-секторска и мулти-дисциплинерна експертиза, споделувајќи го своето вредно искуство во менаџирањето под постоечките услови. 

Погледнете го видео записот од целата дискусија и инспирирајте се од излагањата и заклучоците на панелистите, кои се експерти во областа на официјалниот YouTube канал достапен на овој линк. 

Повеќе за одржаната дискусија во медиумите:

EOS Матрих создава платформа која го обединува финансискиот свет: „Finance Talks by EOS“

 

Втората по ред „Finance Talks by EOS Matrix“ панел дискусија се одржа на 28 септември 2022 и ја разработи темата: „Придобивки од имплементација на европските законски решенија во домашниот финансиски сектор“.

Преку оваа дискусија се земаа предвид анализите и увидите на сите засегнати страни на пазарот и беа предложени чекори кои ќе придонесат кон унапредување на домашниот финансиски пазар.

Панел дискусијата ја предводеше генералната директорка на ЕОЅ Матрих Д-р Катерина Бошевска и кон темата со своите искуства и знаење придонесоа панелистите кои се експерти во областа:

  • Г-дин Фатмир Бесими - Министер за Финансии, Министерство за Финансии на Република Северна Македонија
  • М-р Бранко Грегановиќ - Претседател на Управен oдбор на НЛБ Банка Скопје.
  • Д-р Горан Василев - Генерален директор на ИутеКредит Македонија.

Благодарение на долгогодишното искуство и стекнатата експертиза на панелистите во домашниот, но и во странските финансиски пазари, оваа дискусија е од огромна вредност за финансиската заедница во земјата. 

Институциите и сите чинители на финансискиот пазар кај нас треба да зачекорат кон изнаоѓање решенија со еден интегриран, системски и мултидисциплинарен пристап. Со оваа цел на ум, оваа Finance Talks панел дискусија, понуди простор за размена и го иницираше заедничкото изнаоѓање на решенија на темата фокусирани кон унапредување на домашниот финансиски пазар и хармонизација на домашната легислатива и пазар со онаа на земјите-членки на Европската Унија.

Повеќе за одржаната дискусија во медиумите: 

Медиумско соопштение: “Finance Talks by EOS:” Преку компарација на домашните и европските законски решенија истакнати неопходните чекори за унапредување на домашниот финансиски пазар

Економија и Бизнис: Усогласувањето на домашните со европските законски решенија е неодминлив предуслов за стабилен и праведен финансиски пазар

Иновативност.мк: Катерина Бошевска: Со „Finance Talks by EOS“ ги приближуваме европските трендови до домашниот финансиски сектор!

Видео записот од панел дискусијата е достапен на овој линк до YouTube каналот на EOS Matrix Macedonia.

Последна „Finance Talks“ панел дискусија

Бидете во тек

Пополнете го формуларот подолу за да ги следите настаните во рамки на „Finance Talks by EOS Matrix“ платформата и бидете во тек со новостите, заклучоците од дискусиите и останатите информации за јавноста.

Subscribe

Newsletter Subscription

Пополнете ги бараните полиња.
Пополнете ги бараните полиња.
Пополнете ги бараните полиња.
Пополнете ги бараните полиња.
*задолжително поле