Го обединуваме финансискиот свет во Македонија.

Предводен од технологиjата и иновациите, „Finance Talks by EOS Matrix“ цели да jа инспирира размената на идеи и експертиза преку обезбедување на простор за диjалог по повод постоечките предизвици во финансискиот сектор.

Subscribe for newsletter

За платформата

„Finance Talks“ е платформа која ги приближува европските трендови и практики поблиску до финансискиот сектор во регионот преку истражување на релевантните теми во областа како што е управувањето со кредитен ризик, иновативни трендови за управување со нефукционални побарувања, употреба на дигиталните технологии и В.И. (Вештачка Интелигенција) во финансискиот сектор и слично.

Пристап

Преку организација на панел дискусии во текот на целата година, платформата "Finance Talks" обезбедува увид во моменталната состоjба во индустриjата и претставува иновативни методи и нови решениjа на постоечките и растечките предизвици со единствена цел - Changing finances for the better.

Настани

Првата панел дискусија во рамки на платформата се одржи на 20 мај 2022 година и ја разработи темата: „Управување со кредитен ризик во време на пост-ковид и економска (финансиска) криза." Експерт-панелистите ги дискутираат методите и практиките за успешно управување со кредитниот ризик и понудија применливи решенија на постоечките предизвици.

Управување со кредитен ризик во време на пост-Ковид и економска (финансиска) криза.

Златица Трпеска Цивкароски

Шпаркасе Банка АД Скопје

Head of Workout and Collateral Management

Владислав Хаџидинев

УНИ Банка АД Скопје
Извршен директор и член на Управен Одбор

Фросина Целеска

Народна Банка на Република Северна Македонија 

Manager of Bank Regulation and Bank Resolution Department

Првата панел дискусија во рамки на платформата "Finance Talks" ја разработи темата „Управување со кредитен ризик во време на пост-Ковид и економска (финансиска) криза.“.

Модерирана од страна на Генералната Директорка на ЕОЅ Матрих Македонија д-р Катерина Бошевска, дискусијата ги препозна постоечките предизвици во управувањето со ризиците во време на кризa и обезбеди увид и иновативни решенија при справувањето со нив. Нашите експерт панелисти: Златица Трпеска Цивкароски (Шпаркасе Банка), Владислав Хаџидинев (УНИ Банка) и Фросина Целевска (НБРМ) придонесоа со својата мулти-секторска и мулти-дисциплинерна експертиза, споделувајќи го своето вредно искуство во менаџирањето под постоечките услови. 

Бидете во тек

Пополнете го формуларот за да ги следите настаните во рамки на „Finance Talks by EOS Matrix“ платформата и бидете во тек со новостите, заклучоците од дискусиите и останатите информации за јавноста.

Subscribe

Newsletter Subscription

Пополнете ги бараните полиња.
Пополнете ги бараните полиња.
Пополнете ги бараните полиња.
Пополнете ги бараните полиња.
*задолжително поле