Illustation shows a globe on which points are marked with pins.

Го обединуваме финансискиот свет во Македонија.

Предводен од технологиjата и иновациите, „Finance Talks by EOS Matrix“ цели да jа инспирира размената на идеи и експертиза преку обезбедување на простор за диjалог по повод постоечките предизвици во финансискиот сектор.

Subscribe for newsletter

За платформата

„Finance Talks“ е платформа која ги приближува европските трендови и практики поблиску до финансискиот сектор во регионот преку истражување на релевантните теми во областа како што е управувањето со кредитен ризик, иновативни трендови за управување со нефукционални побарувања, употреба на дигиталните технологии и В.И. (Вештачка Интелигенција) во финансискиот сектор и слично.

Пристап

Преку организација на настани кои поттикнуваат дијалог во текот на целата година, платформата "Finance Talks" обезбедува увид во моменталната состоjба во индустриjата и ја иницира примената на нови методи и решениjа на постоечките и растечките предизвици со цел: Changing finances for the better.

Настани

Во декември 2022 година EOS воведе нов настан на платформата Finance Talks: „Европски платежни навики 2022: Презентација на истражувањето и дискусија за состојбата на локалниот пазар“. До сега во рамки на платформата беа одржани 3 Finance Talks настани. Прочитајте повеќе подолу. 

Finance Talks 3: Европски Платежни Навики 2022 

Платежните навики во Европа се влошуваат: EOS Matrix ги претстави наодите на истражувањето на ЕОЅ: „Европски платежни навики 2022“ и даде вреден осврт на локалната состојба

Во организација на EOS Matrix Macedonia, на 13 декември 2022 година се одржа третиот по ред „Finance Talks“ настан. Со цел размена на вредните увиди за навиките на плаќање во Европа, EOS Matrix Macedonia ги претстави резултатите од истражувањето „Европски платежни навики 2022“ спроведено од EOS Групацијата во 16 европски земји и даде осврт на состојбата во земјата и регионот.

Под насловот: „Европски платежни навики: Презентациjа на истражувањето и дискусиjа за состоjбата на локалниот пазар“  на овој настан беа објаснети наодите на истражувањето кое EOS Групацијата го спроведува од 2007 година и го оценува расположението на меѓународната економија. Дополнително во рамки на настанот беше изложена презентација/анализа на состојбата со која се соочуваат компаниите во земјата и регионот, изработена од страна на компанијата Таргет Груп и презентирана од страна на генералниот директор и ко-основач на компанијата Огнен Огненоски во соработка со EOS Matrix.

Присутните се запознаа со фактите и бројките на истражувањето во Европа и ги слушнаа вредните заклучоци кон кои упатува истражувањето. За значењето на овие бројки зборуваше и генералната директорка на EOS Matrix Macedonia, д-р Катерина Бошевска којашто истакна „Загрижувачки е што платежните навики континуирано се влошуваат. Компаниите го пролонгираат рокот за плаќање, споредбено 2019 со 2022 рокот се пролонгирал за околу 12% но и покрај тоа плаќањето се пролонгира дополнително на тој продолжен рок за дополнителни 10%“.

„Секоја петта фактура во Западна Европа или секоја четврта во Источна Европа се плаќа со задоцнување или воопшто не се плаќа. Тоа се само некои заклучоци од нашето истражување кое го претставуваме денес во детали. Нашата цел е да ја подигнеме свеста за значењето на овие податоци за економијата како целина, истовремено истакнувајќи ги можностите за подобрување“ – изјави д-р Бошевска. Таа понатаму се осврна на неколку клучни факти: „Генерално, Европската економија е песимистична за идинината. Фактот дека моралот на плаќање значително опаѓа во првата половина од оваа година е загрижувачки, особено поради тоа што се очекува дополнителен пад во поглед на плаќањата, земајќи ги предвид моменталните економски параметри и високата инфлација. Задоцнетите и неуспешните плаќања им ја отежнуваат работата на компаниите. Намалената ликвидност на пример е една од позначајните импликации“.

„Интересно е што Источна Европа е во предност пред Западна Европа во применета практика за професионално управување со побарувањата: Половина во компаниите во Источна Европа веќе се потпираат на надворешни партнери и овој тренд е во пораст. Истражувањето „Европски платежни навики“ јасно ја истакнува предноста од соработката со компании како  ЕОЅ Матрих, на пример, кои имаат долгогодишното локално и меѓународно искуство во раководење и  управување со побарувања на своите клиенти. Ние сме фокусирани кон изнаоѓање на взаемно корисни решенија на долг рок кои ќе обезбедат финансиска одржливост, стабилност и подобрување на состојбата кај компаниите, но и кај самите граѓани.“ – изјави д-р Бошевска.

Сакате да дознаете повеќе? Клик на копчето подолу ќе ве одведе до деталите на истражувањето. 

Кон истражувањето

"Finance Talks by EOS Matrix" - уникатен пристап за заеднички напредок

  • За платформата

Инспирирани од потребата за взаемна соработка во изнаоѓањето на решенија ЕОЅ Матрих оваа година создаде платформа со назив „Finance Talks“, која ќе го обедини финансискиот свет во земјата и регионот. По пат на редовни панел дискусии на конкретни теми ги анализираме и истакнуваме искуствата, експертизата и потребите на учесниците на домашниот финансиски пазар со една цел: 

Да ги промениме финансиите кон подобро.

  • Минати настани

Првата панел дискусија се одржа во мај 2022 и ја адресираше темата „Управување со кредитен ризик во време на пост-Ковид и економска (финансиска) криза“. Модерирана од страна на Генералната директорка на ЕОЅ Матрих, д-р Катерина Бошевска, дискусијата понуди вреден увид и ги истакна начините на кои институциите се соочуваат со промените. Нашите експерт панелисти: Златица Трпеска Цивкароски (Шпаркасе Банка), Владислав Хаџидинев (УНИ Банка) и Фросина Целевска (НБРМ) придонесоа со својата мулти-секторска и мулти-дисциплинерна експертиза, споделувајќи го своето вредно искуство во менаџирањето под постоечките услови. 

Погледнете го видео записот од целата дискусија и инспирирајте се од излагањата и заклучоците на панелистите, кои се експерти во областа на официјалниот YouTube канал достапен на овој линк. 

Повеќе за одржаната дискусија во медиумите:

EOS Матрих создава платформа која го обединува финансискиот свет: „Finance Talks by EOS“

 

Втората по ред „Finance Talks by EOS Matrix“ панел дискусија се одржа на 28 септември 2022 и ја разработи темата: „Придобивки од имплементација на европските законски решенија во домашниот финансиски сектор“.

Преку оваа дискусија се земаа предвид анализите и увидите на сите засегнати страни на пазарот и беа предложени чекори кои ќе придонесат кон унапредување на домашниот финансиски пазар.

Панел дискусијата ја предводеше генералната директорка на ЕОЅ Матрих Д-р Катерина Бошевска и кон темата со своите искуства и знаење придонесоа панелистите кои се експерти во областа:

  • Г-дин Фатмир Бесими - Министер за Финансии, Министерство за Финансии на Република Северна Македонија
  • М-р Бранко Грегановиќ - Претседател на Управен oдбор на НЛБ Банка Скопје.
  • Д-р Горан Василев - Генерален директор на ИутеКредит Македонија.

Благодарение на долгогодишното искуство и стекнатата експертиза на панелистите во домашниот, но и во странските финансиски пазари, оваа дискусија е од огромна вредност за финансиската заедница во земјата. 

Институциите и сите чинители на финансискиот пазар кај нас треба да зачекорат кон изнаоѓање решенија со еден интегриран, системски и мултидисциплинарен пристап. Со оваа цел на ум, оваа Finance Talks панел дискусија, понуди простор за размена и го иницираше заедничкото изнаоѓање на решенија на темата фокусирани кон унапредување на домашниот финансиски пазар и хармонизација на домашната легислатива и пазар со онаа на земјите-членки на Европската Унија.

Повеќе за одржаната дискусија во медиумите: 

Медиумско соопштение: “Finance Talks by EOS:” Преку компарација на домашните и европските законски решенија истакнати неопходните чекори за унапредување на домашниот финансиски пазар

Економија и Бизнис: Усогласувањето на домашните со европските законски решенија е неодминлив предуслов за стабилен и праведен финансиски пазар

Иновативност.мк: Катерина Бошевска: Со „Finance Talks by EOS“ ги приближуваме европските трендови до домашниот финансиски сектор!

Видео записот од панел дискусијата е достапен на овој линк до YouTube каналот на EOS Matrix Macedonia.

Последна „Finance Talks“ панел дискусија

Бидете во тек

Пополнете го формуларот подолу за да ги следите настаните во рамки на „Finance Talks by EOS Matrix“ платформата и бидете во тек со новостите, заклучоците од дискусиите и останатите информации за јавноста.

Subscribe

Newsletter Subscription

Пополнете ги бараните полиња.
Пополнете ги бараните полиња.
Пополнете ги бараните полиња.
Пополнете ги бараните полиња.
*задолжително поле