Услуги - EOS во Македонија
Двајца вработени гледаат во компјутерски екран

Ви овозможуваме готовински текови задржуваjќи ги Вашите клиенти.

Управуваме со Вашите побарувања насекаде низ светот.

Се грижиме за Вашата финансиска иднина: преку граници, но како да не постојат граници. Управуваме со Вашите побарувања на начин што Ви одговара Вам и на Вашите должници, бидејќи знаеме дека денешните должници се Ваши идни клиенти.

Создаваме взаемно корисни решенија што Ви овозможуваат парични текови, за Вие да може да се насочите кон она во што сте најдобри: основната дејност.

Звучи добро?
Стапете во контакт со нас.

Наплата на побарувања

Дозволете да ги заштедиме Вашето време и пари

Доверувањето на одговорноста за наплатата на побарувања на EOS Ви заштедува време и енергија и Ви дава мирна совест. Ние стапуваме во контакт со клиентите што не плаќаат, B2B и B2C, преку сите достапни канали. Се служиме со тактичност и професионалност во сите ситуации за да одржиме позитивни односи со вашите клиенти, а користиме правни средства само како последна мерка.
Illustration of different communication channels such as mail or telephone.

Откуп на побарувања

Добијте ги своите пари, а ризикот оставете ни го нам

Откупуваме побарувања и го преземаме ризикот од неплаќање по фер цена. Вие го дефинирате предметот за продажба, а нашиот испробан и тестиран алгоритам ја прави пресметката за вредноста на Вашето должничко портфолио. Ваши придобивки: моментален паричен тек, позитивно влијание врз билансот на состојбата и ослободување од товарот на неплатените побарувања. И секако, мирна совест знаејќи дека ќе се однесуваме со денешните должници како со утрешни клиенти.

Откупуваме портфолија со различен состав и статус: необезбедени или обезбедени. Наши тековни клиенти се големи банки, осигурителни друштва и други кредитодаватели.
Illustration shows two men writing a signature on a contract in a business process.

Меѓународна наплата на побарувањата

Што можете да сторите кога имате ненаплатени побарувања во други земји? Дозволете ни да Ви помогнеме со нашето меѓународно (Cross-Border) решение.

  • Највисоко ниво на безбедност, правни и етички стандарди. Експертиза во локалното законодавство на земјата на потекло на побарувањата и давање правна помош кога е потребно.
  • Ние гарантираме правна експертиза со почитување на локалните менталитети. Вашиот локален претставник на EOS управува со целата сложена област на управување со меѓународни побарувања за вас, а вие се фокусирате на понатамошниот развој на вашиот меѓународен бизнис.
  • Транспарентни, брзи и докажани решенија за секој поединечен случај: Благодарение на нашата платформа EOS Global Collection за меѓународно управување со побарувања, можете да го следите процесот во кој се наоѓа вашиот случај во секое време, а вашиот претставник на EOS редовно ќе ве известува за сите релевантни информации и дејствувајте само по активности кои одговараат на вашите потреби.
Нашата ИТ платформа оптимизира глобални процеси со регулирање на автоматизирана размена на случаи помеѓу партнери ширум светот. 

Ваш локален контакт
Телефон за контакт со нашите експерти за меѓународна наплата: 071 349 871 
Е-пошта: cross-border@eos-matrix.mk

EOS Global Collection

Откријте ги совршените имоти за вашиот бизнис.

Постигнувајќи силен успех во секторот за управување со необезбедени побарувања, ние имаме исто толку важна улога на македонскиот пазар на недвижности. При управувањето со поголемите портфолија на обезбедени доспеани побарувања, ви нудиме имоти кои можат да бидат новиот дом на вашиот бизнис!
Погледнете ги достапните имоти

EOS Матрих ДООЕЛ

Канцеларија


Телефон: +389 2 3200 400

Факс: +389 2 3200 334

infomk@eos-matrix.mk

Посетете го веб-сајтот


Работно време:

понеделник - петок:
08:00 - 16:00